Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

След поканата към големи предприятия: Значителен интерес към инвестиции в регион Стара Загора

свали снимката

Преходът към нисковъглеродна икономика е серизоно предизвикателство за въглищните региони, особено за Стара Загора, където са концентрирани хиляди работни места и едни от най-големите енергийни мощности в страната. Целта на този преход е да доведе до устойчив енергиен сектор, който стимулира растежа, иновациите и заетостта, в комбинация с подобряване на качеството на живота. За да бъде преходът към нисковъглеродна икономика справедлив, са нужни големи инвестиции в нови, нискоемисионни производства в област Стара Загора. За тази цел Министерството на енергетиката отправи покана за заявяване на интерес за инвестиционни намерения от страна на големи предприятия, които да послужат за обосноваване на допустимостта на големите предприятия като бенефициент на Фонда за справедлив преход.

В рамките на зададения период (до 06.11.23 г.) бяха получени над седемдесет инвестиционни намерения от тридесет и две компании на обща стойност около единадесет милиарда лева. Те предвиждат създаването на над десет хиляди нови работни места и запазването на над единадесет хиляди съществуващи работни места.

Интересът към региона от страна на български и международни компании, част от които и към момента осигуряват хиляди работни места, включително в област Стара Загора, е изключително голям.

Сред заявилите интерес са и големи индустриални компании с експортноориентирано производство, предвиждащи инвестиции в нискоемисионни технологии с висока добавена стойност. Прави впечатление и намерението на големи работодатели в региона, в това число държавни и частни енергийни компании, да инвестират в нискоемисионни мощности, както и в проекти за нови ВЕИ мощности в комбинация със системи за съхранение на енергия и производство на зелен водород.

Отбелязваме, че заявените намерения са индикативни и след одобрението на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора предстои изработването на процедури за кандидатстване за подпомагане от Фонда за справедлив преход. Заявените индикативни инвестиционни намерения многократно надвишават предвидените средства за финансиране от Фонда за справедлив преход и ясно демонстрират индустриалния потенциал, привлекателност и перспектива на област Стара Загора.

Припомняме, че всички инвестиции, финансирани със средства от Фонда за справедлив преход, ще бъдат избирани в резултат на открити, прозрачни и конкурентни процедури отворени за всички големи предприятия. 

Получени индикативни инвестиционни намерения във връзка с Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора

отпечатай тази страница