Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

С две години е удължен срокът за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух"

свали снимката

Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-21 Хан Аспарух" е удължено с две години, след като днес министърът на енергетиката Александър Николов подписа допълнително споразумение към договора с представители на проучващите компании – "Тотал Енерджис ЕП България“ Б.В. и "ОМВ Офшор България" ГмбХ. Срокът за проучванията се удължава по искане на титуляря на разрешението. Възможността за това е регламентирана с разпоредбата на чл. 31, ал. 4 от Закона за подземните богатства.

Решението за удължаване на проучвателния срок бе взето от Министерския съвет през м. февруари 2022 г.

От "Тотал Енерджис ЕП България" Б.В. и "ОМВ Офшор България" ГмбХ мотивират искането си за удължаване с идентифицирана до момента перспективна площ, която дава възможност за допълнително тестване на блока за потенциални залежи.

"Обнадежден съм от вашите продължаващи усилия за откриване на перспективен потенциал за добив на нефт и природен газ в българската зона в Черно море. От гледна точка на енергийната сигурност това е особено важно за нашата страна", подчерта по време на церемонията министър Николов.

За срока на двегодишното удължаване на разрешението "Тотал Енерджис ЕП България" Б.В. и "ОМВ Офшор България" ГмбХ предвиждат допълнителни геоложки и геофизични работи на стойност 900 хил. евро. Те ще подкрепят инициативи в областта на здравеопазването, безопасността и опазването на околната среда на стойност 355 хил. евро. Планираното обучение на български специалисти е на стойност 200 хил. евро. Общите инвестиции за този период са 1. 455 млн. евро.

Площ "Блок 1-21 Хан Аспарух" е разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Договорът за търсене и проучване на площта е в сила от м. септември 2012 г. и до момента е бил двукратно удължаван с по две години.

отпечатай тази страница