Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Проект на интегриран национален план за енергетиката и климата на Република България

Министерството на енергетиката публикува проекта на интегриран национален план за енергетиката и климата. Документът е разработен в изпълнение на изискванията на Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

Интегрираните национални планове за енергетиката и климата на държавите-членки са в основата на системата за управление на Енергийния съюз и се основават на петте му измерения – декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Съгласно изискванията на Регламента всяка държава-членка трябва да представи в Европейската комисия проект на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата. Европейската комисия ще извърши оценка на проекта и ще издаде препоръки за изготвянето на крайния вариант на плана до 30.06.2019 г.

Проект на интегриран национален план в областта на енергетиката и климата

Коментари, мнения и препоръки заинтересованите страни могат да изпращат не по-късно от 30.04.2019 г. на следния имейл адрес necp@me.government.bg

отпечатай тази страница