Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Одобрен е План за действие на регионалната енергийна платформа на ЕС за Югоизточна Европа

свали снимката

Представители на Европейската комисия, страните от Югоизточна Европа и Украйна обсъдиха и одобриха план за действие на регионалната енергийна платформа на ЕС за Югоизточна Европа.

Това се случи по време на среща в хибриден формат в Министерството на енергетиката на регионалната работна група в рамките на Енергийната платформа на ЕС, с участието на представители на ЕК (DG Ener, DG Reform), страните от региона и Украйна.

Събитието бе открито от министъра на енергетиката Александър Николов и председателствано от заместник-министъра Данаил Николов и от представители на ГД „Енергетика“ на ЕК.

Европейските държави могат да се преборят с общите предизвикателства в енергийния сектор чрез обединение и солидарност, подчерта министър Николов пред участниците във форума. Всички страни се съгласиха да положат колективни усилия, насочени към диверсификация и подобряване на сигурността на енергийните доставки на регионално равнище.

С проявената инициатива и навременни действия, България, в лицето на Министерството на енергетиката, се очерта като водеща страна и движеща сила в регионалната работна група в рамките на Енергийната платформа на ЕС, с цел осигуряването на енергийна сигурност и диверсификация на доставките на енергоносители за страната и региона на Югоизточна Европа.

Регионалната работна група, като част от платформата на ЕС за съвместно закупуване на енергоносители, бе създадена по време на министерска среща в София в началото на м. май, посветена на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност, диверсификацията и зеления преход.

отпечатай тази страница