Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

На изнесено заседание на комисията по енергетика към НС в ПАВЕЦ „Чаира“ бяха представени резултатите от анализа на причините за аварията в централата и Пътна карта за въвеждане в експлоатация на всички хидроагрегати

свали снимката

Комисията по енергетика към НС проведе изнесено заседание в ПАВЕЦ „Чаира“, на което народните представители, членове на комисията, включително председателят й Делян Добрев и заместник-председателите Радослав Рибарски и Рамадан Аталай, бяха запознати подробно със състоянието на централата. На изнесеното заседание присъстваха също председателят на КЕВР Иван Иванов, председателят на АЯР Цанко Бачийски, председателят на УС на ФСЕС Диан Червенкондев, изпълнителният директор на НЕК Мартин Георгиев и министърът на енергетиката Румен Радев.

Бяха представени и резултатите от доклада на швейцарската компания AF-Consult Switzerland AG (AFRY Schweiz AG) за коренната причина за аварията с хидроагрегат (ХА) 4 от началото на 2022 г. Швейцарското дружество е извършило анализ и проверка на дейностите по време на експлоатацията и рехабилитацията на съоръженията в централата, компютърно моделиране на процесите и изследване на проби от метала в германска лаборатория. Докладът посочва силна амортизация на ключови съоръжения от хидроагрегата, като подчертава че повредите са нетипични за подобен тип съоръжения в световната практика. Като основни причини за настъпилата авария се посочват оригиналния дизайн на турбината*, който създава високи локални напрежения, и кавитация (частично повърхностно разрушаване на метала), които водят до натрупване на умора в материала. Кумулативното въздействие на горните фактори е довело до настъпването на инцидента.

Народните представители бяха запознати и със сценариите и Пътната карта за въвеждане на ПАВЕЦ „Чаира“ в редовна експлоатация. Прогнозният ремонт на хидроагрегати 2 и 3 е с планиран срок 12 месеца за всеки от тях, като поради техническите специфики на централата, ремонтът трябва да се извършва поетапно. Ремонтът на ХА2 ще започне в началото на 2024 г.

За възстановяването на ХА1, който е спрян превантивно поради установени повреди на турбинното оборудване още преди започването на рехабилитацията, се водят интензивни преговори с оригиналния производител. ХА4 изисква подмяна на цялата турбина и възстановяването ще отнеме повече време – приблизително 36 месеца от подписването на договор с избран изпълнител. Към настоящия момент се финализира тръжна документация за избор на изпълнител.

*- За времето си (80-те години на XX век) това е бил оптимален дизайн на турбината за т.нар. нулев (пилотен) проект на високонапорна ПАВЕЦ. С последващото развитие на технологиите се появяват по-добри технически решения

 

отпечатай тази страница