Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката работи по проекти за над 4 млрд. лв. от НПВУ

свали снимката

Министерството на енергетиката работи по 6 инвестиции в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, които са на стойност над 4 млрд. лв.  Предизвикателствата в сектора са големи и произтичат от високите цели, поставени с Европейската зелена сделка, Европейския закон за климата, пакета „Готови за 55“ и други стратегически документи. Това заяви Ивета Филипова, началник на отдел „Управление на проекти в енергетиката“ в МЕ, на конференция "Иновациите, водещ фактор в развитието на предприятията и регионите - предизвикателства и възможности 2024 г.", организирана от Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии към Българската търговско-промишлена палата. В дискусиите участваха представители и на други ведомства и организации, финансови институции, патентни експерти, НПО, местни ръководители и др.

Проектът за енергийно ефективни системи за улично осветление постигна добри резултати и е продължение на проект, стартирал в предходни години по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В рамките на т.нар. Норвежки механизъм бяха получени много предложения от общините, но поради недостиг на средства бе предложено и договорено проектите от резервната листа да получат финансиране в рамките на НПВУ.

Друг проект по НПВУ е за изграждане на фотоволтаични системи и системи за слънчеви инсталации за битово-горещо водоснабдяване за домакинствата.

В близките месеци предстои да бъде отворена и покана за набиране на проектни предложения за производство на електрическа енергия от ВЕИ с прилежащи системи за съхранение.

В рамките на НПВУ се финансира и проект за производство на електроенергия и топлина от геотермални източници. Пред 2023 г. Народното събрание задължи българската държава да предоговори проекта с Европейската комисия (ЕК), като го превърне в грантова схема за използване на геотермални източници от физически и юридически лица.

Отново с решение на НС подлежи на предоговаряне и проектът за създаване на национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от ВЕИ, т. нар. RESTORE. Той трябва да се трансформира като грантова схема с до 50 на сто помощ за използване на системи за съхранение. Поради проблеми в законодателството в областта на биогаза бе променен и проектът за производство на зелен водород и биогаз. В момента той се отнася само до зеления водород.

През 2023 г. в рамките на Модернизационния фонд бяха одобрени проекти за дигитализация на мрежите на трите електроразпределителни дружества. През настоящата година Министерството на енергетиката възнамерява да разработи схема за декарбонизация на индустрията с финансиране от Модернизационния фонд. По новата глава REPowerEU е предложен и проект за сгради с близко до нулево енергопотребление, с което отново се прави продължение от добрата практика с Норвежкия финансов механизъм и ще е от полза за всички заинтересовани страни, поясни още експертът.

 

отпечатай тази страница