Министерството на енергетиката проведе работна среща за увеличаване на оборотните средства на "Булгаргаз" ЕАД

Министерството на енергетиката проведе работна среща за увеличаване на оборотните средства на свали снимката

Министърът на енергетиката Росен Христов проведе работна среща с представители на финансовите среди за проучване на възможностите за осигуряване на оборотни средства за обществения доставчик на природен газ.

На нея присъстваше и министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, както и ръководството на БЕХ ЕАД и "Булгаргаз"ЕАД. Министър Христов обясни нуждата от краткосрочно финансиране с повишената цена на газа и променените условия за плащане за доставките през последните месеци, за повечето от които се изисква авансово плащане. Обсъдени бяха и предизвикателствата за оптимизиране на несъбраните вземания на дружеството. Набелязани бяха конкретни стъпки по решаване на ликвидната криза на "Булгаргаз" ЕАД и по цялостното финансиране на дейността на компанията.

отпечатай тази страница