Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката представи добри практики за енергоспестяване и енергийна ефективност

свали снимката

Министерството на енергетиката бе домакин на семинар на тема: "Инструменти и добри практики за реализиране на целите за енергоспестяване и енергийна ефективност". В събитието, което бе открито от министър Христов, участваха представители на областни и общински администрации от цялата страна, както и множество международни гости и лектори. "В България се говори твърде малко за енергийна ефективност, a това е направление, което допринася за декарбонизацията и енергийната сигурност на страната", заяви енергийният министър. Той подчерта, че повишаването на енергийната ефективност е актуална тема в Европа и повечето държави работят много активно в това направление. "Страната ни има реална възможност, използвайки най-модерните технологии и практики, да навакса и дори да изпревари някои от европейските страни", каза още Росен Христов. По неговите думи с повишаването на енергийната ефективност се постигат едновременно няколко цели –  от една страна по-качествен живот чрез енергийно ефективни сгради, а от друга по-конкурентоспособна индустрия и възможност за навлизане на чужди пазари.

Семинарът имаше за цел да запознае местната власт с Регламент (ЕС) 2022/1854 от 06 октомври 2022 г. относно спешната намеса за справяне с високите цени на енергията. С посочения регламент се определят временни, пропорционални и извънредни мерки за продължаване на досегашните и въвеждане на нови мерки за защита на потребителите и бизнеса. Ръководителят на отдел "Управление на пазари" към Независимия електропреносен оператор на Гърция (IPTO) Николаос Кувелиотис представи примера на южната ни съседка относно предложената мярка за намаляване на търсенето на гръцкия пазар на електроенергия въз основа на член 4 от Регламента. Заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков даде началото на дискусията  за намаляване на брутното потребление на електрическа енергия чрез въвеждане и прилагане на мерки за енергийно спестяване и енергийна ефективност на сгради, промишлени системи и генериращи мощности. Съветникът и член на кабинета на Bristol City Council, Посолство на Великобритания, Кай Дъд представи енергийната програма на град Бристол  за финансирането, борбата с изменението на климата и постигането на декарбонизация в целия град. Още добри примери за реализиране на целите на енергоспестяване и енергийна ефективност бяха представени от енергийния експерт на Световната банка Иван Крофак, представителя на Veolia за Германия Олаф Кип, заместник-председателя на Конфиндустрия България Пламен Дилков, изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво и енергийно развитие Ивайло Алексиев, директора "Разрешителни и правни дейности" в Дънди Прешъс Металс Ирена Цакова и други. В рамките на панела бе разгледана ключовата роля на енергийната ефективност и водещите инструменти за реализирането на нейните цели.

В контекста на енергийната ефективност бяха представени планираните инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост в част "Енергетика", възможностите, които предоставя Модернизационния фонд, както и успешно приключилите дейности по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност". Дискутирана бе процедурата за подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление, която е адресирана към конкретни 74 общини. Стойността на процедурата е 62,5 млн. лева и основното изискване е постигане на не по-малко от 30% спестяване на енергия. Към момента се оценяват проектите по процедурата и предстои сключване на договори с бенефициентите през месец март.

В последния панел на семинара бяха представени мерки за намаляване на брутното потребление на електрическа енергия чрез въвеждане на алтернативи за централизирано, локално и индивидуално отопление и охлаждане на публични и жилищни сгради. Експерт в Надзорния регулаторен орган на Унгария Анамария Надор представи презентация, посветена на потенциала за заместване на газа от богатите геотермални енергийни ресурси в Унгария. Тя показа някои добри примери от практиката, както и неотдавнашни политически мерки, регулаторни рамки и финансови стимули в подкрепа на усвояването на дълбоко геотермални проекти в Унгария. Представителят на френско-българската търговска и индустриална камара и директор на Veolia за България и Гърция Франсоа Деберг представи решенията компанията за подобряване на енергийната ефективност, използвайки пълнияпотенциал на алтернативните източници и ресурси за отопление.

"Говорим за енергийни спестявания, декарбонизация, оползотворяване на местни ресурси, във времена на геополитически предизвикателства и на глобално пренастройване на енергийните системи". Това каза в заключение на семинара заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова. По нейните думи независимо дали говорим за индустрията, за гражданите, за държавната или местната администрация, енергийната ефективност е един дълбок процес на трансформация, който трябва да се случи на всички нива със споделени отговорности и усилия. Заместник-министър Петрова добави, че за тази цел трябва да се намерят нови модели на  публично-частни партньорства, финансиране, както и на технологии.

Презентациите на участниците в семинара могат да бъдат намерени тук.

отпечатай тази страница