Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката и представители на ЕСО и ЕРП-та проведоха работна среща по проблемите с прекъсванията на електрозахранването заради сложната метеорологична обстановка в края на ноември

свали снимката

Министерството на енергетиката беше домакин на среща с ръководителите на ЕСО и ЕРП-та, на която беше обсъдена ситуацията с дълготрайните прекъсвания на електрозахранването в периода 25.11.2023 – 29.11.2023 г. заради сложната метеорологична обстановка.

Основен фокус на срещата беше идентифицирането на превантивни мерки, които да се предприемат бързо, както и набелязването на по-дългосрочни мерки, по които да се работи в рамките на следващите години. 

Представителите на дружествата посочиха, че е нужно в бедствена ситуация да се полагат целеви усилия за разчистване на пътищата до подстанциите - да се идентифицират най-възловите места, които да попаднат в списък, който да се синхронизира с ключови институции като МВР, АПИ, представителите на местните власти и т.н. Бяха идентифицирани конкретни проблеми с нормативната уредба, както и поддръжката на съоръжения, които са чужда собственост, включително ВиК дружества, селскостопански кооперации, военни поделения и т.н.

ЕСО и ЕРП-та се ангажираха да систематизират предложенията, които бяха обсъдени в рамките на срещата и да ги изпратят до Министерството на енергетиката. След това ще се премине към изграждане на междуинституционална координация при подобни бедствия, която ще включва ангажирането на представители на други заинтересовани институции, сред които държавните горски стопанства, Сдружението на общините, ГД Пожарна безопасност и защита на населението, както и различните ресорни министерства.

отпечатай тази страница