Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Николов участва във форум на Р-ТЕСС в Букурещ за насърчаване на енергийната сигурност и диверсификация на доставките

свали снимката

Министърът на енергетиката Александър Николов и заместникът му Данаил Николов участваха в кръгла маса на високо равнище в рамките на сесията на Партньорството за трансатлантическо енергийно и климатично сътрудничество (Р-ТЕСС) в румънската столица Букурещ. Срещата се проведе под надслов „Енергийна сигурност и диверсификация в Европа: следващи стъпки към укрепване на партньорството“.

В събитието се включиха представители на публичния и частния сектор с ангажираност за сътрудничество в работната група по ядрена енергия към P-TECC.

В хода на дискусията бе подчертано, че ядрената енергия и възобновяемите енергийни източници ще играят важна роля за декарбонизацията на енергийната система на ЕС и могат да осигурят стабилни доставки на енергия на предвидими и достъпни цени в дългосрочен план. България участва в работните срещи на P-TECC от създаването му през 2018 г., а миналата година беше домакин на кръгла маса на високо равнище от формата.

По време на срещата министър Николов информира, че ядрената енергия, произвеждана от българската атомна централа „Козлодуй“, осигурява между 32% и 37% от брутното национално производство на електроенергия. Страната ни поддържа силен проактивен ядрен подход и има над 45-годишен доказан опит за безопасна експлоатация на ядрени съоръжения.

Очаква се делът на ядрената енергия в националния микс да бъде запазен или дори увеличен в бъдеще. Страната ни проучва технологии, които предоставят гъвкави решения и допринасят за балансирана и рентабилна енергийна диверсификация, включително чрез нови ядрени мощности. АЕЦ “Козлодуй” е реализирала мащабна програма, която доведе до възможност за дългосрочна експлоатация на 5-и и 6-и блок съответно до 2047 и 2051 г. България също се интересува от развитието и на малките модулни реактори като допълваща, а не заместваща технология.

Министър Николов изказа загриженост за негативните последици от няколко взаимосвързани кризи – пандемията COVID-19 и последвалия скок на цените на енергията. На този фон прекъсването на доставките на природен газ за България от „Газпром експорт“ е сериозна заплаха за енергийната и икономическата й система. Българското правителство обаче спешно предприе необходимите стъпки за алтернативни доставки на синьо гориво, включително от партньори в САЩ, и показа, че няма нужда от ограничителни мерки за потреблението в страната.

В инициативата P-TECC участват САЩ и 22 европейски държави – България, Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Украйна, в тясно сътрудничество с ЕС. Р-ТЕСС се фокусира върху техническото сътрудничество в редица ключови области, например осигуряване на анализ и планиране на интеграцията на газопреносните и електропреносните системи, осигуряване на най-добри практики в областта на енергийната киберсигурност, насърчаване на нови капиталови инвестиции в ключова енергийна инфраструктура и подобряване на енергийната ефективност и чистото енергопотребление, включително в областта на възобновяемите енергийни източници, ядрената енергетика и изкопаемите горива. Тези цели са в унисон с приоритетите на Република България в сектор енергетика. България подкрепя Партньорството за Трансатлантическо енергийно и климатично сътрудничество и участва в работните срещи на формата от самото му създаване.

отпечатай тази страница