Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министърът на енергетиката инспектира реконструкцията на една от най-старите подстанции край Девня

свали снимката

 

"Сигурното захранване с електричество на битовите и индустриалните потребителите е сред приоритетите ни", заяви при посещението си в Девня министърът на енергетиката Росен Христов. Той инспектира реконструкцията на една от най-старите подстанции в района - Девня 1, намираща се в индустриалната зона на града. Инвестицията е на стойност малко над 4 милиона лева и включва цялостното обновяване на откритата разпределителна уредба на подстанцията. Същевременно, с необходимите реконструкции и в закритата разпределителна уредба, са изградени и системите за дистанционно управление на обекта от Опорен пункт Варна.

Ръководителят на ЕСО МЕР-Варна инж. Христо Гергов обясни, че през годината е приключено и строителството на новия двоен 110 kV електропровод Кичево-Батово от Каварна до Варна и необходимите присъединителни съоръжения в трите подстанции на стойност 24 млн. лева. С тази инвестиция и с приключените през годината рехабилитации на 3 електропровода 110 kV в Добричка област, на обща стойност над 30 млн. лева, ЕСО подобри електропреносната мрежа в региона, за да увеличи капацитета на преносната система в региона и да отговори на предизвикателството за пренасяне на енергията, генерирана от възобновяеми енергийни източници.

отпечатай тази страница