Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Радев участва във втория кръг на Стратегическия диалог между България и САЩ

свали снимката

В рамките на своето участие във втория кръг на Стратегическия диалог между България и САЩ в Държавния департамент министърът на енергетиката Румен Радев се срещна с помощник секретаря за енергийните ресурси Джефри Паят. По време на срещата министър Радев представи основните направления за развитие на енергийния сектор у нас до 2050 година. Бяха посочени сериозните предизвикателства в региона, но и високото значение на инициативите за осигуряване на краткосрочна стабилност чрез енергийна свързаност и сътрудничество, както и перспективите за дългосрочна устойчивост чрез развитие на нови мощности и енергийна инфраструктура. Двете страни потвърдиха своя интерес от съвместни инициативи в областта на ядрената енергия за мирни цели, развитие на комбинацията от ВЕИ и капацитети за съхранение на енергия, както и на междусистемната свързаност в региона по отношение на доставките на природен газ и електрическа енергия.

отпечатай тази страница