Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Николов: Предложихме договор за 7 карго кораба с втечнен газ за осигуряване на следващите месеци

свали снимката

Министерството на енергетиката предложи да се сключи договор за седем карго кораба с втечнен природен газ за доставка в България, което ще повиши енергийната сигурност на страната, съобщи министърът на енергетиката Александър Николов. Договорът ще бъде подписан днес с възможност да влезе в сила след 19 август. Първото договорено вече карго ще дойде през октомври през Ревитуса и капацитетът за него е резервиран.

Договорът предвижда доставката на 3 танкера до края на тази година и още 4 - през следващата. Сделката е отворена и се дава възможност на служебното правителство, ако намери по-добра оферта, да я използва, като за ноември и декември има множество решения.  

Министър Николов подчерта, че чрез договора се дава възможност за енергийната сигурност през следващите месеци и яснота за бизнеса. Офертата за седемте танкера е получена в резултат на усилията на правителството и комуникацията с ЕК за общи доставки. Доставчикът на газа е от САЩ.

Целта ни е да подсигурим също гъвкавост за служебния кабинет, така че ако има по-добри оферти, те да бъдат използвани, каза още Александър Николов. Цената е приблизително с 30 долара на мегаватчас по-ниска от средната в Европа. Към това трябва да се добавят и разходите за регазификация. В момента на пазарите в Европа и САЩ цената е на рекордно високи нива, поясни енергийният министър.

Цялата информация ще бъде дадена на следващия министър, за да вземе информирано решение, увери министър Николов. Опитите да се всява страх и паника са изцяло предизборна спекулация, допълни той.

Министър Николов информира и за приетата от правителството програма за компенсации за електроенергията за бизнеса, от която ще се възползват около 633 хил. небитови крайни потребители при таван на цената от 250 лева. Новото компенсиране на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи ще продължи през периода 1 юли 2022 – 30 септември 2022 г. Средствата ще бъдат осигурени от допълнителни целеви вноски, които държавните предприятия от сектор "Енергетика" ще предоставят на фонда "Сигурност на електроенергийната система".

 

отпечатай тази страница