Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Малинов: Ще осигурим предвидимост и стабилност за комплекса „Марица изток“

Министър Малинов: Ще осигурим предвидимост и стабилност за комплекса „Марица изток“ свали снимката

Отпускат се 150 млн. лв. заем на Мини „Марица-изток“

„Разработили сме съвместно със синдикалните структури и ръководствата на дружествата от комплекса „Марица-изток“ краткосрочни и дългосрочни мерки, за да осигурим предвидимост и стабилност региона“. Това каза енергийният министър Владимир Малинов по време на среща с вицепрезидентите на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ – Огнян Атанасов и Александър Загоров, кметът на Стара Загора Живко Тодоров, изпълнителните директори на Мини „Марица-изток“ Тодор Тодоров и на ТЕЦ „Марица изток 2“ Живко Динчев. Тя се проведе в административната сграда на мините в град Раднево.

По време на срещата министър Малинов припомни, че още през месец април тази година с решения на Народното събрание и на Министерския съвет държавата ще увеличи поетапно акционерното си участие в капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД чрез парична вноска в размер на по 250 млн. лв. за следващите четири години, общо 1 млрд. лв. за целия период. Със средствата ще бъде увеличен капиталът на „Мини Марица-изток“ ЕАД за обезпечаване на всички необходими дейности и мероприятия за възстановяване на нарушените територии и привеждане на източно-маришкия въглищен басейн в устойчиво състояние. „Инициирах и бе проведена среща с ключови представители на Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия, с които обсъдихме правния аспект на приетото решение за увеличаване на капитала. Продължаваме конструктивната комуникация с тях с цел взимане на решение от страна на ЕК относно уведомлението в най-кратки срокове“, подчерта енергийният министър.

„Като краткосрочна мярка до получаване на нотификация от ЕК, сме осигурили 150 млн. лв., които още в следващия ден ще са по сметките на Мини „Марица-изток, за да няма сътресения в дейността и при изплащане на заплатите“, подчерта Малинов. Средствата се отпускат под формата на кредитна линия от „Български енергиен холдинг“ ЕАД в размер на 100 млн. лв. и 50 млн. лв. от търговска банка. По думите му средствата следва да се изразходва по най-ефективен начин, целенасочено за дейности по рекултивация и без аутсорсване към външни изпълнители.

Като важни стъпки за осигуряване на предвидимост в работата на комплекса министър Малинов отбеляза и това, че програмата за рекултивация на мините е изготвена и е съгласувана както от синдикатите, така и от служителите. От страна на представителите на синдикалните организации – КНСБ и КТ „Подкрепа“ бе отбелязано положителното значение на подписания Колективен трудов договор за служителите в Мини „Марица-изток“. „Сключен е и договор между държавните мини и външен контрагент за количества между 2 и 4 млн. тона годишно до 2026 г., което ще даде допълнителна сигурност за работата на дружеството.

Енергийният министър информира и за издадената заповед за работа на топлоелектрическата централа ТЕЦ „Марица изток 2“, с която е определена обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия в размер до 2 628 000 MWh. Заповедта е издадена в изпълнение решение на Народното събрание за предприемане на всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД, решение от заседание на Министерския съвет от 29.05.2024 г., с което е одобрен доклад на министъра на енергетиката за определяне на обща годишна квота  на „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД за производство на електрическа енергия за изкупуване от обществения доставчик за регулаторен период 01 юли 2024 г. – 30 юни 2025 г. и на основание Закона за енергетиката с цел гарантиране сигурността на снабдяването с електрическа енергия на територията на страната.

 

 

 

отпечатай тази страница