Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Малинов обсъди двустранното енергийно сътрудничество с посланиците на Франция и Великобритания

Министър Малинов обсъди двустранното енергийно сътрудничество с посланиците на Франция и Великобритания свали снимката

Министърът на енергетиката Владимир Малинов и Н. Пр. Жоел Мейер, посланик на Франция в България обсъдиха възможностите за съвместни действия за постигане на декарбонизация на европейската икономика. Основна тема по време на разговора бе двустранното сътрудничество в областта на ядрената енергетика като беземисионен ресурс, който е в основата на постигане на целите на Европейския съюз за нулеви въглеродни емисии. "Българската страна разчита на опита на френските експерти за доставките на свежо ядрено гориво от Фраматом за 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй". Тяхното навременно осъществяване в пълен обем е от ключово значение в процеса по диверсификация на доставките", подчерта министър Малинов. Ядрената енергетика заема централно място в двустранното сътрудничество между Република България и Френската република и е от стратегическо значение за европейската енергийна сигурност.

"Позеленяването на икономиката в световен мащаб е необратим процес, за неговото осъществяване България ще разчита на опита и на Великобритания", каза енергийният министър Малинов по време на среща с посланика на Великобритания у нас Роб Диксън. Двамата обсъдиха развитието на вятърната енергия, която е основен възобновяем източник в Обединеното кралство. "България разполага с развита и свързана на регионално равнище електропреносна мрежа. Широкото приложение на т. н. "интелигентни мрежи" ще увеличи ефективността на системата у нас", допълни Малинов.

По време на срещите бе изразено желание от компании от  Франция и Великобритания да използват добре развитата газопреносна мрежа на България за доставки на втечнен природен газ. По думите на министър Малинов делът на втечнения газ в енергийния микс ще продължи да нараства през следващите години. "С реализацията на инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикалния газов коридор ще се осигури капацитет за пренос на необходимите за региона на югоизточна Европа количества втечнен природен газ от надеждни източници", допълни още той.

отпечатай тази страница