Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Живков: Енергийният сектор ще има ключова роля в прехода към безвъглеродна икономика

свали снимката

Над 75% от въглеродните емисии на територията на Европейския съюз са резултат от производството и потреблението на енергия. Ето защо се очаква енергийният сектор да има ключова роля в прехода към безвъглеродна икономика, като се трансформира в по-чист, по-сигурен, конкурентен и достъпен. Това каза министърът на енергетиката Андрей Живков при откриването на панел "Енергетика" на Бизнес форума, организиран в рамките на българското домакинство на инициативата "Три морета".

Министър Живков очерта новите предизвикателства пред отрасъла. "Зелената сделка" е основа за планиране на дългосрочното развитие на ЕС към икономика с нулеви нива на емисии до 2050 г. с междинна цел намаляване на емисиите парникови газове от най-малко 55% до 2030 г. Амбициозната политика на Съюза в областта на климата поставя сериозни задачи пред страните от Централна и Източна Европа, които трудно биха били преодолими без общи усилия, каза той, акцентирайки, че инициативата на 12-те държави участнички има регионален характер и може да се реализира само със съвместни решения и действия. По неговите думи, създадената традиция в провеждането на бизнес форуми в рамките на "Три морета" демонстрира трансформацията на инициативата от предимно политическа в активна икономическа платформа с присъствието на значими компании от енергийния сектор.

Основна задача пред правителствата в региона е да създадат привлекателен инвестиционен и бизнес климат, основан на принципите на свободния пазар, прозрачността и конкурентоспособността, посочи още министър Живков. Сред приоритетите за изпълнение на тази задача той очерта необходимостта от подобряване на инфраструктурните връзки, включително и в енергийния сектор, като условие за задълбочаване на икономическото партньорство. Синергията при развитието на различните видове инфраструктура има дългосрочни ефекти като създаване на нови вериги на доставки и нови работни места, както и по-тясна интеграция на икономиките и обществата ни, подчерта министър Живков.

Енергийното сътрудничество в региона може да е модел и за други области. Добър пример за това е развитието на газовата инфраструктура, включително изграждането на междусистемни връзки и терминали за втечнен газ, чрез което страните от Югоизточна Европа разполагат с достъп до различни източници и маршрути за доставка на природен газ. Инициативата "Три морета" има потенциал да изиграе важна роля в този процес чрез допълване на европейските инструменти за регионално сътрудничество и подобряване на енергийната свързаност, подчерта енергийният министър. 

По неговите думи, идеалната надеждна и безвъглеродна енергийна система на бъдещето включва ВЕИ, базови мощности и съоръжения за съхранение на енергия. Все още ограниченият напредък в развитието на системите за съхранение на енергия налага възприемането на по-гъвкав подход по отношение на определянето на енергийния микс в средносрочен план. Реалистичният път към устойчива безвъглеродна икономика включва максимално повишаване на енергийната ефективност, развитие на ВЕИ и ядрена енергетика като базова мощност, както и използване на природния газ като преходно гориво и гориво за балансиране. За целите на по-широкомащабно въвеждане на безопасен и нисковъглероден водород ще бъде необходимо изграждане на нова и адаптиране на съществуващата газова инфраструктура, подчерта той.

Постигането на европейските цели в областта на климата изисква адекватно подпомагане от европейските механизми и възможност за достъп до финансови инструменти за осъществяване на прехода. Инвестиционният фонд "Три морета", който е икономическото измерение на инициативата и финансов механизъм за реализирането на енергийни проекти в региона, е инструмент, допълващ успешно тези европейски механизми, заключи българският министър на енергетиката.

 

отпечатай тази страница