Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ организира информационен ден по две процедури за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия

свали снимката

Министерството на енергетиката организира информационен ден по две процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия - BG-RRP-4.032 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW“ и BG-RRP-4.033 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW“, финансирани по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Подкрепата е насочена към изграждането на нови мощности за производство на електроенергия от слънце и/или вятър, заедно с локални съоръжения за съхранение. От нея могат да се възползват компании от всички сектори на българската икономика, с изключение на такива от селското, горското и рибното стопанство. В рамките на информационния ден експерти от Министерството на енергетиката и представители на ЕБВР ще отговарят на въпроси, касаещи специфични детайли от обявените процедури.

Предвид ограничения капацитет на залата и с желанието максимално широк кръг заинтересовани лица да се запознаят с информацията в детайли е предвидено срещата да се състои в хибриден формат – присъствено в сградата на МЕ и онлайн, на 9 април от 10 часа. Необходимо е желаещите да заявят присъствието си до 12 часа на 8 април 2024 г., на следния имейл адрес: press.energy@me.government.bg.

 

 

отпечатай тази страница