Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Изменението на европейски регламент поставя под риск енергийната сигурност на страната

Загрижени сме за случващото се. Работим в тясно сътрудничество и активно подкрепяме всички ангажирани институции в защита на националния интерес при предстоящата промяна на референтния документ за най-добри налични техники за големите горивни инсталации. Това каза служебният заместник-министър на енергетиката Константин Делисивков по време на кръгла маса, посветена на проблема, организирана от КНСБ.

Както вече е известно, предстои промяна на референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. Документът разглежда инсталации с входяща мощност над 50 Мегавата. Обхванати са всички видове конвенционални централи, както и индустриални горивни инсталации, използващи конвенционално гориво (въглища, биомаса, торф, течни и газообразни горива, отпадъци).

Очаква се документът да бъде гласуван на 28 април тази година от специална комисия, създадена от страните-членки в рамките на чл. 75 на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). Водещо ведомство, представляващо националната позиция при гласуването, е Министерството на околната среда и водите.

Заложените в референтния документ стойности за емисиите на живак, азотни оксиди и серен диоксид от централите, изгарящи въглища, е много трудно да бъдат постигнати и поставят под риск развитието на въгледобива и енергетиката както в страната, така и на европейския континент като цяло.

Участниците в дискусията се обединиха около становището, че приемането на документа би поставило енергийния сектор пред значителни трудности и би застрашило функционирането на част от мощностите. Освен сериозни социално-икономически негативи, свързани със загуба на работни места във въгледобива и свързаните с него индустрии и намаляване на икономическия растеж, това крие риск и за националната сигурност на страната.

По данни на синдикатите прекият ефект от новите мерки ще се изразява в отпадане от електроенергийната система на страната на 3-5 хил. мегавата базови мощности, загуба на около 33 хил. работни места във въгледобива и още над 120 хил. – в свързани индустрии. От промяната ще бъдат засегнати инсталации, които произвеждат повече от 40% от електроенергията в страната.

Участниците в кръглата маса се съгласиха, че, за да се предотврати приемането на документа в този вид, е необходима консенсусна позиция на всички ангажирани органи и институции. В подкрепа на това Министерството на енергетиката ще организира на 27 март дискусия по темата, която трябва да съдейства за избистряне и отстояване на национално отговорна позиция в защита на конкурентоспособността на българския и европейския енергиен отрасъл.

отпечатай тази страница