Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Ива Петрова: Енергийният преход трябва да бъде плавен и икономически ефективен

свали снимката

Дългосрочната амбиция на страната ни предвижда увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници, в това число на водород и биогаз, както и провеждането на проактивна политика по отношение на ядрената енергетика

"В непрекъснато променящите се глобални предизвикателства безспорно най-належащият въпрос, който стои пред нас е този за енергийния преход и постигането на въглеродна неутралност". Това каза заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова на Четвъртия Софийски икономически форум. "България активно работи за постигане на амбицията на европейско ниво за климатична неутралност към 2050 г.", допълни тя. По нейните думи осъзнавайки сериозността и спешността на това предизвикателство, енергийният преход трябва да бъде плавен и икономически ефективен. Според заместник-министър Петрова, въпреки че предизвикателствата са глобални и споделени, то решенията, които се взимат на национално ниво трябва да отразяват спецификите на енергийните системи и националния потенциал и ресурси, с които разполага страната ни.

"В този контекст България има проактивен и устойчив подход, който възлага ключова роля на ядрената енергетика в тези процеси", допълни Ива Петрова. По думите на замесник-министъра страната ни има ясно изразена дългосрочна амбиция за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс, в това число на водород и биогаз. "Правителството прие Национална водородна пътна карта, която очертава нашата вяра в потенциала на водорода по отношение на прехода, както и необходимостта от намиране на конкретни решения", каза още Ива Петрова.

В рамките на икономическия форум енергийният заместник-министър посочи, че в Националният Интегриран план в областта на климата и енергетиката има яснo изразена траектория за намаляване на дела на изкопаемите горива. Според заложения сценарий общото потребление на твърди, течни и газообразни изкопаеми горива се очаква да намалее почти наполовина през 2040 г. в сравнение с 2020 г. Към момента се работи активно в посока актуализиране проекта на План, който ще отрази препоръките и поставените цели на Европейската комисия.

"Постигането на неутрален по отношение на климата сектор, върви ръка за ръка с усилията ни за гарантиране на сигурността, надеждността и достъпността на доставките на енергия за гражданите и бизнеса", категорична бе Ива Петрова. Тя посочи редицата инициативи, в които участва страната ни, както и междусистемната свързаност, като ключови условия за гарантиране на енергийната сигурност на България и на целия регион на Югоизточна Европа.

По думите на заместник-министър Ива Петрова за страната ни предстоят редица стратегически решения, които трябва да намерят конкретни измерения. "Енергийният преход е процес свързан с дълбока социална и цялостна икономическа трансформация", допълни тя. Според Ива Петрова от изключителна важност е промяната на поведението на всички пазарни участници, както и на моделите на управление. Като успешен пример заместник-министърът даде решенията, които се формулират на мрежови принцип в т.нар. екосистеми, в които участие взимат широк кръг от заинтересовани страни.

 

отпечатай тази страница