Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заместник-министрите Ива Петрова и Красимир Ненов представиха проекта за енергийна стратегия пред ключови френски инвеститори в България

свали снимката

Енергийната сигурност в контекста на целите за декарбонизация, децентрализация и демократизация е основен приоритет в документа

На специално организиран от посланика на Франция в България Н.Пр. Жоел Мейер икономически съвет, заместник-министрите на енергетиката Ива Петрова и Красимир Ненов представиха пред ключови френски инвеститори в страната проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. В срещата участваха представители на компаниите Framatome, Veolia, Total, Akuo, Naos, Nasekomo, Meridiam Geothermie, както и Френско-българска търговска и индустриална камара.

Проектът надгражда и интегрира моделирането в рамките на Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет за европейската Зелена сделка, приетата актуализирана Пътна карта за климатична неутралност, дейностите по актуализация на Интегрирания план Енергетика – климат, проектите на Териториални планове за справедлив преход и реформите, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

По отношение на енергийната сигурност в контекста на целите за декарбонизация на енергийния сектор, проектът залага на продължаващо въвеждане на ВЕИ, съчетани с нови гъвкави нисковъглеродни мощности.

В рамките на срещата специално внимание бе обърнато на развитието на ядрената енергетика – област, в която партньорството между български и френски компании предстои да се задълбочава. Хидроенергетиката, перспективите за изграждане на две нови ПАВЕЦ, залегнали в проекта за енергийна стратегия, както и потенциалът на геотермалната енергия бяха във фокуса на интереса на френския бизнес. Участниците в срещата обърнаха внимание и върху предизвикателствата, свързани с подготовката на висококвалифицирани кадри за развитието на сектора и оцениха високо включването на този аспект в проекта на енергийна стратегия.

Енергийната ефективност заема централно място в проекта в контекста на развитие на потреблението. Активното участие на потребителите на пазара чрез устойчиви енергийни общности ще бъде насърчавано.

За успешното развитие на енергетика е важно да има широк обществен консенсус и в този процес корпоративният сектор е ключов партньор на държавата, бяха единодушни участниците в срещата.

отпечатай тази страница