Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Честваме Деня на металурга

свали снимката

На 5 ноември честваме Деня на металурга. Един от основните фактори за развитието на съвременното общество е проучването, добива и обогатяването на руди и производството на различни видове метали и прокат. 

Металургията е един от най-важните и значими дялове на българската икономика, защото без наличието на черни и цветни метали е немислимо развитието на машиностроенето, енергетиката, строителната промишленост, транспорта, земеделието, бита.

Металургията е и в основата на отбранителната промишленост, което прави отрасъла стратегически значим за страната ни. 

Честит празник на всички служители в сектора, които с трудолюбие и професионализъм изпълняват своята високоотговорна дейност! 

отпечатай тази страница