Съвместна работна група между България и Македония ще обсъди изграждането на интерконектор между двете страни

свали снимката

Да се създаде съвместна работна група, която да проучи възможностите за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Македония. Това предложи министърът на енергетиката Теменужка Петкова на среща с македонския премиер Зоран Заев, който е на посещение в нашата страна.

Още през 2012 г. газовите оператори на двете държави са разговаряли по идеята за изграждане на интерконектор и тогава „Булгартрансгаз“ е дал подкрепа за проекта, припомни Петкова. По нейните думи, работата по бъдещия интерконектор трябва да продължи с информация за предпроектното проучване и за пазарния интерес към връзката.

Както е известно, през 2015 г. в Дубровник, Хърватия, 15 държави от ЕС и Енергийната общност, включително и Република Македония, подписаха Меморандум за общ подход за справяне с предизвикателствата за диверсификация и сигурност на газовите доставки. Страните се договориха да работят заедно за ускоряване изграждането на липсващите газови връзки, както и за разрешаване на проблемите, които възпрепятстват сигурността на доставките и развитието на интегриран и конкурентен енергиен пазар в региона. Един от проектите, заложени в плана за действие към Меморандума, е изграждането на интерконектор между двете страни.

Министър Петкова информира македонския премиер Заев за напредъка по изграждане на интерконекторите със Сърбия, Турция и Гърция.

Между нашите две страни съществува широко поле за развитие на двустранното сътрудничество в областта на енергетиката, каза енергийният министър.

Македонският премиер Зоран Заев потвърди, че един от основните приоритети на новото правителство е енергетиката. Той информира министър Петкова за осигуреното финансиране в размер на 2 млрд. евро за газифициране на страната. Засега само община Струмица е газифицирана, но ние искаме да покрием поне 63% от отоплението на детски градини и общински сгради с газ, каза Зоран Заев.  По неговите думи, България може да осигури експертизата за реализиране на тази цел. Заев припомни също, че в повечето случаи Македония разчита на внос от България при недостиг на електроенергия.

Двете страни се съгласиха, че стабилното сътрудничество в областта на електроенергетиката трябва да продължи да се задълбочава. Изграденият електропровод Червена могила – Щип – първата директна 400-киловолтова връзка между енергосистемите на България и Македония -  е част от инфраструктурата на Европейския коридор №8. Той е етап от реализиране на стратегията на електроенергийните компании от балканските страни за улесняване функционирането на регионалния енергиен пазар.

Обменът на ноу-хау в производството на ток и газовата сфера са конкретните области, в които можем да си сътрудничим, смята македонският премиер.

Македонската страна е запозната с концепцията на България за газоразпределителен център и възможностите, които той ще осигури за достъп до природен газ от различни източници, стана ясно още по време на срещата. В разговора Зоран Заев потвърди интереса на нашите съседи да получават синьо гориво  от българската страна.

 

отпечатай тази страница