Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Конференция за обмяна на опит и добри практики между България и Норвегия в областта на енергийния мениджмънт се проведе в София

свали снимката

Представители на дружества от България и Норвегия обмениха опит и добри практики в областта на енергийния мениджмънт на конференция в София. Събитието се организира в рамките на изпълнението на проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Програмен оператор е Министерството на енергетиката, а целта на проекта е постигане на енергийна независимост чрез закупуване на ново оборудване, мониторинг на потреблението и повишаване на капацитета по енергиен мениджмънт.

В конференцията от българската страна участваха представители на компанията за разработване и производството на полиращи, индустриални инструменти „ДКВ-Д” ООД - Силистра и на фирмата за производство на зъботехническо оборудване „ВОП” ООД - Ботевград.  Дружеството за металообработка, ремонт и търговия с металообработващи машини и инструменти „Сибон-маш“ ООД - Казанлък и фирмата за леене на алуминиеви детайли под високо налягане "Лаки 131" ООД - Пловдив също бяха сред участниците, както и представители на партньорската организация от Норвегия – IDN Research.

В рамките на събитието бяха подчертани проблемите и предизвикателствата пред енергийната ефективност, свързани с индустриалния процес и малките и средните предприятия. Обща беше позицията, че енергийната ефективност е ключов акцент в Зелената сделка за Европа и има основна роля в реализирането на целите за постигане на неутралност по отношение на климата и кръговата икономика.

Фокус бе поставен върху прехода към устойчива и климатично неутралната икономика, който по думите на участниците изисква значителни инвестиции в цяла Европа, но също така и обмен на добри практики между държавите и други заинтересовани страни. Сред тях са регионалните и публичните власти, както и социалните и икономическите партньори като малките и средните предприятия и неправителствените организации.

На конференцията, която постави основа за споделяне на знания между различни компании от България и Норвегия, бяха изтъкнати и отличните двустранни отношения, които са предпоставка за развитие на сътрудничеството в области от взаимен интерес.

 

отпечатай тази страница