Теменужка Петкова: Над 600 млн. лв. са задълженията на ТЕЦ "Марица-изток" 2 към БЕХ

Водещ: Днес следобед министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще посети комплекса "Марица Изток". Там тя ще се срещне с представители на енергийните дружества и на синдикалните организации на КТ "Подкрепа" и на КНСБ. Ще бъдат обсъдени мерките за бъдещата работа на комплекса ""Марица Изток", като този разговор идва в началото на есенно-зимния сезон. Защо точно сега? С Юлиана Корнажева, която вече е в студиото, ще попитаме енергийния министър Теменужка Петкова, която пък вече е на пряката ни телефонна линия. Здравейте.

Теменужка Петкова: Здравейте.

Водещ: Здравейте, г-жо Петкова. Почти половината от тока, който използваме, се произвежда именно в комплекса ""Марица Изток". И каква е картината от моя гледна точка. ТЕЦ "Брикел", свързан с бизнесмена Христо Ковачки, беше спрян заради екологични проблеми. Тука тия дни беше пуснат наново. Държавната ""Марица Изток" 2 пък е в тежко финансово състояние, вие ще кажете докъде стигнаха там проблемите. Остават двете американски централи. С едната предстоят, доколкото разбираме, разговори за разваляне на дългосрочните договори. Труден разговор ли ви предстои или?

Теменужка Петкова: Това е част от нашия диалог, който водим със синдикатите. Както знаете, ние имаме наистина един добър диалог с колегите от синдикатите. Това, което ще направим днес в рамките на тази среща, е да обсъдим актуалните въпроси, свързани с работата на комплекса. Както и вие споменахте, въглищните централи заемат много важно място в електроенергийната система на страната. Повече от 46% от електрическата енергия се произвежда именно от тях. А през зимата, която предстои, този процент достига 60. Така  че, това определя наистина стратегическото място и на комплекса "Марица Изток", и на всички централи, които произвеждат електроенергия от въглища. В рамките на днешната среща, както вече споменах, ще обсъдим важни въпроси. В това число ще запозная колегите с интегрирания план "Енергетика-климат", който до края на тази година трябва да бъде представен в Европейската комисия (ЕК). Знаете, че през месец юни ЕК направи препоръки, 10 препоръки. На базата на тези препоръки ние сега правим съответната актуализация на интегрирания план. Ще запозная колегите с всичките тези действия, които ние предприемаме. Ще информирам колегите за напредъка, който имаме по отношение на механизма за капацитет, който е изключително важна мярка, свързана именно с гарантиране на енергийната сигурност в страната, свързана с ликвидността на пазара на електрическа енергия.

Водещ: Като казахте пазар, кажете…

Теменужка Петкова: Разбира се, ще стане дума и за увеличението на капитала на ТЕЦ "Марица Изток 2".

Водещ: Докъде стигнаха там въпросите? Това е изключително важен проблем за самото съществуване на този ТЕЦ?

Теменужка Петкова: По отношение на механизма за  капацитет или за увеличаването на капитала?

Водещ: Да и увеличаването на капитала. Те са и свързани малко или много.

Теменужка Петкова: Едното е мярка, която ще обхване абсолютно всички производители на електроенергия от въглища. Тя е свързана с това да се гарантира енергийната сигурност и да се осигури ликвидност на пазара. А увеличението на капитала на ТЕЦ "Марица Изток 2" касае централата и това, че всъщност ние искаме да капитализираме част от задълженията, които ТЕЦ "Марица Изток 2" има към Българския енергиен холдинг (БЕХ), да увеличим капитала, като определяме тази мярка като една реакция, едно действие. Така би постъпил и един частен инвеститор в условията на пазарна икономика. Именно тази теза ние защитаваме пред ЕК. Смятам, че има доста добър напредък. Съвсем скоро беше проведена и среща на техническо ниво с ЕК. Надявам се до месец октомври да имаме решение на този въпрос.

Водещ: Отговор от ЕК или цялостно решаване на въпроса?

Теменужка Петкова: Да, точно така. По отношение на ТЕЦ "Марица Изток 2"…

Водещ: Можете ли да кажете какво е тяхното финансово състояние?

Теменужка Петкова: Ами вие знаете какво е финансовото състояние на ТЕЦ "Марица Изток 2".

Водещ: До момента.

Теменужка Петкова: Основният проблем там е свързан с разходите за емисии, които централата извършва. Като цяло централата работи много добре, тя е в много добро техническо състояние, но високите цени на емисиите влияят върху финансовите параметри и финансовия резултат на ТЕЦ "Марица Изток 2". И не само на ТЕЦ "Марица Изток 2, а на всяка централа, която произвежда електроенергия от въглища. Вие виждате, че и цената на електрическата енергия в целия регион бележи покачване и една от причините е именно покачването на цените на емисиите в глобален мащаб.

Водещ: Задълженията, колко станаха дълговете на "Марица Изток 2"?

Теменужка Петкова: Към настоящия момент са малко над 600 млн. лв. задълженията на ТЕЦ "Марица Изток 2" към БЕХ. Те нямат други задължения, освен към своя собственик БЕХ. Така че това, което ние искаме и смятаме, че това е една нормална стъпка и едно нормално действие на един собственик на едно такова дружество, е да иска увеличение на капитала по отношение този дълг, който е генериран, отново казвам, във връзка със закупуването на емисиите, които БЕХ през последните 3 г. закупува и съответно това се трансформира като задължение на ТЕЦ 2 към БЕХ.

Водещ: От октомври, казахте, чакате отговор от ЕК за това възможно ли е капиталът на ТЕЦ ""Марица Изток 2" да бъде увеличен. Октомври, казахте, че се чака някакво развитие по механизмите за разпределяне на капацитетите за въглищните централи. Там последното, което казват е, че има договор с международен консултант за разработване на тези механизми. Ще бъдат ли готови октомври? Какво чакаме пък там октомври, тъй като тази мярка засяга вече всички централи от комплекса?

Теменужка Петкова: Международният консултант, който БЕХ нае, работи по анализ за адекватността на системата. На базата на този анализ ние съответно ще представим пред ЕК и механизма за капацитет, който, отново повтарям, е предназначен да гарантира, на първо място, сигурността на доставките и, на второ място, да гарантира ликвидността на пазара на електроенергия не само в България, но и в целия регион.

Водещ: Понеже, от една страна, казваме колко са ни важни тези централи, от друга страна, обаче вие преминавате към разваляне на дългосрочния договор с една то тях. Това е "КонтурГлобал". ""Марица Изток 3", нали така?

Теменужка Петкова: Да, точно така.

Водещ: Какво предстои там, защо се тръгва към тази мярка и дали е направена оценка какво ще стане с тази централа, ако тя отиде на борсата?

Теменужка Петкова: Както знаете, Министерският съвет взе решение, на базата на което се дава мандат на вицепремиера Томислав Дончев, на министъра на финансите г-н Горанов и на мен да водим преговори с ТЕЦ "Марица Изток 3" -  "КонтурГлобал", във връзка с възможността за прекратяване на дългосрочния договор за изкупуване на електрическа енергия. Мотивът да се тръгне в тази посока е анализът на нашия икономически консултант във връзка със, знаете, подаден от бившата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране през юни месец 2014 г. сигнал до ЕК за това, че на базата на тези два договора, които са дългосрочни договори с двете американски централи, е налице предоставяне на неправомерна държавна помощ. В тази връзка беше нает икономически консултант, който да направи съответните анализи. И това, което показват анализите на нашия икономически консултант е, че ТЕЦ "Марица Изток 3" - "КонтурГлобал", е възстановила напълно първоначалната инвестиция със съответната норма на възвращаемост.

Водещ: Те обаче твърдят друго, г-жо Петкова. Те твърдят, че едва 70% от инвестицията е възвърната. И ако задавам този въпрос, то е защото няма ли да следват някакви съдебни искове от тяхна страна, още повече, че вече има едно заведено арбитражно дело?

Теменужка Петкова: Целта на този мандат, който има вицепремиерът Томислав Дончев, финансовият министър Горанов и аз, е именно тази – да влезем в разговор с колегите от "КонтурГлобал". И аз съм сигурна, че в рамките на тези разговори ние ще успеем да намерим едно наистина балансирано решение, което да удовлетворява и двете страни. Както и вие споменахте, "КонтурГлобал" е наистина важна централа. Ние разчитаме и сме сигурни, че тя ще продължи да работи и ще работи при условията на пазара така, както всички останали участници в него. Това ще покажат, разбира се, преговорите, които предстоят. Всяка една от страните ще изложи своите аргументи. Ние, разбира се, ще анализираме всеки един от тези аргументи и аз съм сигурна, че в крайна сметка в рамките на един конструктивен диалог ние ще намерим едно наистина балансирано решение.

Водещ: Колко време би отнел този разговор и защо само тръгвате към разваляне на договора с една от централите? Ние я наричаме американска, но 30% от нея все пак са на Националната електрическа компания.

Теменужка Петкова: Трудно ми е да се ангажирам с някакви конкретни срокове.

Водещ: Ама то след 2 г. изтича този дългосрочен договор така или иначе. Малко се обезсмисля.

Теменужка Петкова: Изтича през 2024 г. Що се отнася до това защо тръгваме към преговори с ТЕЦ "Марица Изток 3" - "КонтурГлобал", аз споменах, че това се дължи на анализа, който нашият икономически консултант направи по отношение на възстановяването на първоначалната инвестиция. Данните показват, че "КонтурГлобал" е възстановила, това показват данните на нашия икономически консултант, своята първоначална инвестиция със съответната норма на възвращаемост.

Водещ: Да, защото преди година започвахте разговори и с другата централа. Преди една година беше обявено и бяха водени такива разговори и тогава не се стигна до някакво споразумение.

Теменужка Петкова: Водят се разговори и с двете централи. Вие знаете, че има съответно образувана преписка в ЕК. Нашите консултанти са разработили методика, на базата на тази методика, която е утвърдена от комисията още от 2001 г. Това е методика за определяне на държавните помощи. И са разработени такъв тип методика и методология, изцяло одобрена от ЕК, възприета и от двете американски централи. Сега тук е въпрос на доказване, така да се каже, на аргументите на всяка една от страните по отношение на това възстановена ли е инвестицията, първоначалната, или не.

Водещ: Добре, тук водите разговори. Какво правим с централите, които под една или друга форма се свързват с Христо Ковачки? Спират, пускат, една част от тях са студен резерв. Тоест ние ще трябва да разчитаме на тях през зимния период.

Теменужка Петкова: За нас в енергийния сектор изключително важна е темата, свързана със сигурността на системата, още повече, че предстоят студени дни. За нас това е изключително важно. Но още по-важно е да се спазват всички изисквания на екологичното законодателство и когато има и най-малки съмнения за това, виждате, че колегите от компетентното Министерство на околната среда и водите реагират. Така че те, в рамките на своята компетентност, правят необходимите проверки, взимат решение и преценяват как трябва да се постъпи, тъй като спазването на екологичното законодателство е изключително важен приоритет за нас.

Водещ: Да, но така потребителите…

Теменужка Петкова: В България има и наказателни процедури по отношение чистотата на въздуха, така че трябва да бъдем наистина много внимателни в тази посока

Водещ: Да, но така потребителите, една част от тях, стават заложници на това нещо. Ето, виждаме, в Перник има парно, няма парно, ще има ли в Сливен, в Гълъбово и т.н., че да не стигаме и до София.

Теменужка Петкова: Така е. Това наистина е много сериозен въпрос. Но виждате, че част от същите тези потребители депозираха своите искания и сигнали, че чистотата на въздиха не е на необходимото ниво. Така че ние сме длъжни да се съобразим с всяко едно искане и всеки един сигнал, който се подава от хората. И съответно виждате, че компетентните институции са на своето място и реагират незабавно.

Водещ: Изобщо не ви убеждавам в това да работят ТЕЦ-ове, които замърсяват. Питането ми е как гарантираме услугата на потребителите? Как гарантираме, че тези хора няма да стоят на студено зимата.

Теменужка Петкова: Услугата на потребителите се гарантира, като всяка една институция в рамките на своите компетентности направи необходимото. Така че ние трябва да спазваме, от една страна, всички изисквания, свързани с енергийната сигурност, от друга страна, трябва да се спазват и всички изисквания в областта на приложимото екологично законодателство, за да може да намерим баланс.

Водещ: Благодарим за това включване на енергийния министър Теменужка Петкова в едно интервю на Юлиана Корнажева.