Теменужка Петкова: Търговската експлоатация на IGB ще започне през втората половина на 2020 г.

Водещ: След десетгодишна сага, макар и с поредно обжалване, което временно спира, за пореден път, строежа на българо-гръцката газова връзка, днес все пак се очаква да бъде дадено началото на изграждането на интерконтектора. Ще го направят премиерите на България и Гърция – Бойко Борисов и Алексис Ципрас. През интерконектора и през терминала за втечнен природен газ в Александруполис страната ни ще може да получава  синьо гориво от САЩ, Катар, Алжир, Израел и Египет. Чрез тази връзка ще получаваме и азерски газ от трансадриатическия газопровод. Още за смисъла от изграждането на интерконектора, чуйте от интервюто на Юлияна Корнажева с енергийния министър Теменужка Петкова.

Теменужка Петкова: Този проект е стратегически не само за България и за Гърция, той е стратегически за целия Европейски съюз и не случайно интерконекторът Гърция - България е включен в седемте топ приоритета на Европейския съюз в сектор „Енергетика“. Той ще даде възможност за реална диверсификация на източника за доставка на природен газ не само за България, но и за целия регион на Югоизточна Европа. Ние трябва да приключим подготвителните дейности за строителството на този проект, да възложим строителството и през 2020-та година този проект да бъде въведен в търговска експлоатация. Има избран инженер-консултант, има избран строителен надзор, има избран доставчик на тръби, има избран строител. Финализира се договорът с Европейската инвестиционна банка, българското правителство е предоставило 110 млн. евро държавна гаранция за този проект, тя съответно ще бъде използвана за финансирането от страна на Европейската инвестиционна банка, предоставени са 39 млн. евро от българската оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 45 млн. евро по механизма за свързване. Бяха проведени и две фази на пазарен тест така, както предвиждат европейските правила, има подадени обвързващи оферти, има сключени предварителни споразумения, внесени банкови гаранции от страна на участниците в пазарния тест. Сега очакваме регулаторите на двете държави да се произнесат, да бъде одобрен мрежовия кодекс и оттук нататък предстои и финализирането и подписването на договорите за пренос на газ.

Водещ: Откъде би могъл да дойде и какъв газ през тази връзка до България? Тъй като основната дума тук е диверсификация – разнообразяване на доставките, алтернативни на руските доставки?

Теменужка Петкова: „Булгаргаз“ има сключен договор със „СОКАР“, така че ние ще получим 1 млрд. кубични метра газ от Азербайджан. Потреблението на България е 3 млрд. кубични метра годишно, тоест 1/3-та от потреблението на България ще бъде задоволявано именно по силата на този договор, който ние имаме с нашите партньори от Азербайджан.Това на практика е реална диверсификация. Ще имат възможност от нея да се възползват и нашите съседи тук в Югоизточна Европа.

Водещ: Тъй като споменахте газа, който трябва да дойде от Азербайджан, той с каква дата трябваше да тръгне- средата на 2020-та година?

Теменужка Петкова: Съгласно клаузите в договора, ние ще получим официално уведомление от страна на нашите партньори кога ще бъдат направени първите доставки. До тогава ние трябва да сме изградили липсващата инфраструктура, тя ще се реализира в синергия с проекта TAP, така че да можем да ползваме на практика тези количества, които сме договорили.

Водещ: Това означава, че ние много внимателно трябва да следим кога тази газова връзка ,този газопровод ще влезе в експлоатация, нали така?

Теменужка Петкова: Точно така.

Водещ: Тоест не можем да си позволим забавяне?

Теменужка Петкова: Не, не можем да си позволим забавяне и ние работим в тази посока.

Водещ: Защо не можем да си го позволим това забавяне, има ли клаузи, които оскъпяват, ако ние не започнем да купуваме газ, азерски, от средата на 2020-та година ,такива, че да ни натоварят финансово?

Теменужка Петкова: Всеки един договор има определени клаузи, определени ангажименти за двете страни по него. Не мога да кажа, че има клаузи, които оскъпяват, има клаузи, които съдържат информация какво би се случило ако някоя от страните не изпълни своите ангажименти.

Водещ: Какво би се случило, ако ние не можем да внесем азерския газ, така както сме подписали договор, че ще го направим средата на следващата година?

Теменужка Петкова: По всеки един договор за доставка на природен газ или за доставка на друг вид енергийни суровини, има подобни клаузи. Този, който не изпълнява, съответно ангажиментите по една или друга причина, той ще понесе и съответните санкции, но аз съм сигурна, че ние няма да стигнем до тези възможности, които дават договорите, които се подписват в тази област, и ще изпълним така нашите ангажименти, както сме поели и пред Европейската комисия, както сме се и договорили и вървим напред. Трябва да мобилизираме всички усилия, така че проектът да бъде въведен в търговска експлоатация втората половина на 2020-та година.

Водещ: Но според договора, който е подписан за строителството на тази газова връзка, периодът на строителството е година и половина. Там има фиксирани 18 месеца и никой не може да принуди компанията, която беше избрана да строи, да я построи по-бързо.

Теменужка Петкова: Периодът на строителството изцяло ще съответства с периодът на строителството и реализацията на проекта TAP. Можете да бъдете сигурни в това.

Водещ: Как го гарантираме това нещо при условие, че 10 години единственото, което успяхме да постигнем по тази газова връзка беше не да я имаме, а една първа копка, която ще бъде направена?

Теменужка Петкова: След газовата криза от 2009-та година Европейската комисия поде такава инициатива за изграждане на липсващата инфраструктура на определени държави-членки на Европейския съюз, които бяха най-потърпевши от тази криза. Беше предоставен грант от страна на Европейската комисия, който беше 45 млн. евро за реализацията на проекта. Когато се реализира такъв един проект, мащабен, инфраструктурен проект в областта на енергетиката и той се реализира между две държави, тъй като в компанията, която ще изгражда проекта, с равен дял участват и България, чрез БЕХ и нашите гръцки колеги и партньори чрез компанията „Посейдон“, няма как да се развие необходимата бързина. Трябваше да бъде осигурено финансирането за този проект, защото с 45 млн. евро, разбира се, няма как да бъде реализиран този проект. Беше изготвен самият технически проект, бяха отчуждени над 3800 имота и трасето да разполага с всички необходими разрешителни ,за да може да бъде даден старт и на строителството. Това е един процес, който продължава наистина доста дълго време, но повярвайте ми, ние сме положили всички необходими усилия, за да можем да го ускорим максимално. Този проект трябва да бъде и финансово стабилен, тъй като той се реализира на територията на две държави, трябва да бъдат договорени и финансовите параметри, така че, той да бъде устойчив във времето.

Водещ: Тъй като споменахте финансовите параметри, че са много важни, все още няма одобрени от двата регулатора тарифни планове. Вие казахте, че има компании, които са  резервирали капацитет, има  някакви предварителни договори, тези договори не са окончателни. Може ли в един момент, първо, да се окаже, че някоя от компаниите се отказва и второ, означава ли това, че всички останали ще трябва да поемат финансовия риск?

Теменужка Петкова: КЕВР и RAE - това е гръцкият регулатор, одобриха тарифната методология на 8-ми май, има яснота по отношение на тарифите

Водещ: Това, което казват от Комисията за енергийно и водно регулиране, че преди 24-ти юни няма как да има одобрени окончателни документи.

Теменужка Петкова: Да, точно така, защото трябва да бъде одобрен друг много важен документ- това е мрежовият кодекс.

Водещ: Точно така.

Теменужка Петкова: Тук отново двата регулатора трябва да се произнесат. Аз много се надявам, че…

Водещ: Тоест тарифи, цени не знаем все още, нищо окончателно няма, което е одобрено. Затова пак се връщам на въпроса си, какво следва оттук нататък за самите компании?

Теменужка Петкова: Оттук нататък първото, което трябва да бъде направено, за да се пристъпи към подписване на окончателните договори с компаниите, които са резервирали капацитет, е българският и гръцкият регулатор, да одобрят мрежовия кодекс. В момента сме отправили молба към двата регулатора за максимално скъсяване на тези срокове ,така че до края на месец юни ние да сме приключили с този процес по подписването на окончателните споразумения. А тези окончателни споразумения ще бъдат подписани затова, защото, така , както предвиждат европейските правила, са проведени две фази на пазарен тест, втората фаза на пазарния тест е приключила успешно, има обвързващи оферти, има подписани предварителни споразумения и внесени банкови гаранции, реални банкови гаранции.

Водещ: Е това не означава ,че някоя от компаниите не може да се оттегли. Аз бях свидетел на въпросите на представителите на американската компания, която също е резервирала капацитет.

Теменужка Петкова: Всеки има право да задава въпроси, нали затова е и общественото обсъждане, нали затова са и диалозите, които се провеждат. Нищо драматично не може да се случи. Вие знаете, че най-големият капацитет, който е резервиран от страна на "Булгаргаз", това е 1 млрд. кубични метра газ, нашите партньори от DEPA са резервирали капацитет, нашите партньори от СОКАР са резервирали капацитет, американската компания „Linden“ също. Мисля, че нещата се развиват добре и се развиват в положителна посока, а разговорите ,въпросите са нещо съвсем нормално в един такъв процес.

Водещ: И един технически въпрос, ако и Вие да сте политическо лице, може ли да се наложи построяването на нова компресорна станция заради налягането на газа? Нещо подобно гледахме с българо-румънската връзка. Дали това оскъпява проект, тъй като доколкото си спомням тези пари, тези разходи не са заложени в конкретния проект?

Теменужка Петкова: Двата акционера са обсъждали тази тема, ние сме я коментирали и с Европейската комисия.Разбира се ,че ако се наложи  такава компресорна станция, ще бъде изградена, тук е ролята и на двамата акционери, които ще вземат съответните решения както по отношение на техническите параметри, така и по отношение на финансовите параметри на такъв един проект.

Водещ: Тоест ако трябва да обобщим, вие се надявате за да не плащаме неустойки на азерската компания „СОКАР“, тази газова връзка да започне работа още следващото лято?

Теменужка Петкова: Аз не се надявам, аз съм сигурна.