Министър Николов: Компенсациите за бита освобождават разполагаем доход на домакинствата, който ще се върне в икономиката и ще съдейства за ръста й

Водещ: Време е за отговори с министъра на енергетиката Александър Николов, добре дошли и добър вечер. При тези рекордни сметки започвам с въпроса каква беше целта на операцията на ДАНС и полицията в "Булгаргаз"? Има ли отношение към тези сметки, каква е целта?

Александър Николов: Не бих коментирал и не мога да взема отношение по действия на други компетентни органи. От гледна точка на това, че някой извършва някакви проверки, не зная.

Водещ: Добре, а тъй като се говореше за спекулативна търговия и от представители на правителството, и от депутати, какво означава спекулативна търговия в случая? Купили сме евтино, продали сме скъпо. Купили сме за вътрешна употреба, продали сме навън. Какво е?

Александър Николов: "Булгаргаз", като обществен доставчик, има достъп до всички възможни ресурси, всички дългосрочни договори, които България е получила през годините. Както и достъп до хранилището в Чирен. Благодарение на тези инструменти "Булгаргаз" разполага с определен ресурс, който може да управлява по различен начин. Този ресурс на първо място ако се следва функцията на обществен доставчик, следва да е в полза на обществото. След това в полза на индустрията и накрая при остатъчни обеми, те да се реализират на пазара. Сега има специфики на този пазар, първо в България по ред причини, някои от които странни, има две така наречени газови борси и има няколко механизми, по които се реализират продажби.

Водещ: Газ се продава на две борси?

Александър Николов:  Точно така, сега това дава възможност лесно да бъдат направени сравнения между цените на една и съща стока, тип природен газ, тип с определен контракт и срочност на контракта на едното място и на другото място.

Водещ: Едното място за кого е предназначено и другото място за кого?

Александър Николов: Това са по-скоро въпроси за регулатора и въпроси за "Булгаргаз", казвам какви са възможностите.

Водещ: Не, защото всички получиха рекордните сметки над 140 хиляди души много български предприятия.

Александър Николов: Точно така рекордните сметки обаче за бита се получават в резултат на предложения за регулиран пазар, а индустрията към момента ползва цените, които достигат до регулирания пазар. Тоест няма разделение въпреки това, че пазарът е тотално дебалансиран към момента. Сега, освен това, че има две борси, след това много лесно може да се направи сравнение между това кои контрагенти купуват на конкретен пазар, колко бързо реализират печалба и дали реализират печалба, и по какъв начин. Тоест ако има спекулация тя не е задължително да бъде направена от "Булгаргаз", може да бъде направена и от конкретно юридическо лице или лица.

Водещ: Фирма, която работи и купува от Булгаргаз?

Александър Николов: Точно така.

Водещ: И след това търгува тази газ?

Александър Николов: Точно така, няма нищо лошо в това "Булгаргаз", или който и да е търговец, да реализира позитивно финансов резултат. Това е целта му, но това не следва да идва на гърба на потребителите и на гърба на определена цена, или предложение за структурна цена към регулатора.

Водещ: Казвайки гърба на потребителя, тъй като сметките са огромни, особено за декември, за януари не знам какви ще са, а вие казахте, че има отделени пари, с които ще се намесите в помощ на битовите потребители. Ще ви питам конкретно ако един човек е получил 300 лв. сметка за газ, каква помощ ще получи и как?

Александър Николов: Това, което се опитваме да направим и ще направим като предложение към Министерски съвет и вярвам, че още тази седмица ще излезе решението, е максимално бързо ресурсът да бъде освободен още през януари месец, тоест компенсациите да обхванат и декември месец, и януари. Размерът на компенсацията за декември месец ще бъде приблизително 26 лв. на мегаватчас.

Водещ: Тоест при 300 лв. сметка колко прави?

Александър Николов: Приблизително това ще е около 25% от размера на сметката.

Водещ: Тоест 90 лв.? Под 100 лв.?

Александър Николов: 25% - ако е 300 лв. сметката, ще е 75 лв. Приблизително. За януари размерът както като сума, така и като съотношение ще е по-висок 42 лв. Това показват разчетите ни към момента, като това ще е приблизително една трета от общата стойност на фактурата, която дължи конкретният абонат.

Водещ: Те ще бъдат прихващани от сметките на хората или по някакъв друг начин ще бъдат разпределени?

Александър Николов: Точно така. Идеята е да компенсираме в максимален размер месец януари и месец декември в едно от разхода за месец януари, тоест на първо място да освободим разполагаем доход в домакинствата много бързо, така че да могат остатъчните месеци от зимата да бъдат прекарани по-леко.

Водещ: Питам ви конкретно, за да не си представят хората, че трябва да се редят за ваучери или че ще получават ваучери?

Александър Николов: Не. Директно ще им бъдат компенсирани разходите към конкретните доставчици.

Водещ: Докато сме на газовата тема. Какво означава да не може да откриете пътната карта на "Газпром"? Какво има в този документ? Какво представлява?

Александър Николов: Честно казано нямам идея какво трябва да изглежда, как трябва да изглежда този документ и защо е толкова мистериозен.

Водещ: За развитие на газопреносната мрежа, нали така е формулиран?

Александър Николов: Точно така. Притеснително е, че дори след изпратеното писмо от наша страна, нямаме отговор. При всички удобни моменти ще изискаме този документ. Сега документът сам по себе си ще даде яснота, но тя може да бъде проследена така или иначе в текущото състояние на дружествата и в решенията, които са вземали назад във времето.

Водещ: А вие разговаряхте ли с "Газпром" или с някой представител на руското дружество, или руската държава?

Александър Николов: Не, конкретно към момента не. Движим се по канала, който е така или иначе е изграден вече, изпратени са официални писма от дружествата, които реално комуникират с компанията.

Водещ: А разговаряхте ли с братята азери, от които чакаме този прословут по-евтин газ, който би трябвало да дойде по кое трасе сега - интерконекторът казват някои не е готов и не може да дойде, а други казват не, може да дойде по друг маршрут?

Александър Николов: С азерите не само разговаряхме, но тъй като в момента те са критичен партньор на България, още преди новогодишните празници се срещнахме с тях, с министъра на икономиката и с министъра на енергетиката, както и с представители на конкретната компания, която търгува с "Булгаргаз".

Водещ: Какво се договорихте?

Александър Николов: От тяхна страна да се направи възможното, така че въпреки определени нормативни ограничения да има по-големи количества към България по време на отоплителния сезон.

Водещ: Сега, тоест по време на отоплителния сезон, а може ли това да стане бързо?

Александър Николов: Очакваме отговор, тъй като в структурата си определеният консорциум, с който е сключен договорът, е корпоративно лице, което следва интересите си. Търговията с природен газ е механизъм и бизнес, в който, за да спечеля аз, трябва да загубите вие.

Водещ: Не може ли и двете страни да са доволни?

Александър Николов: Не може. Може да са доволни дългосрочно и двете страни, но когато говорим за кратък период от време, ако има негативен финансов резултат или негативен резултат за обществото на България, то някой друг е спечелил.

Водещ: Тоест те може и да откажат?

Александър Николов: Чисто юридически е възможно да откажат. Не вярвам това да се случи, тъй като много по-важни са дългосрочните отношения и количествата сами по себе си, отколкото цената за кратък период от време.

Водещ: Добре, а как идва тази газ, ако кажем, че приемат да доставят определени количества на по-евтина цена? Как идва? Като този път с Гърция газопроводът от толкова години не е готов.

Александър Николов: За мен на първо място е странно, че компании, които следва да се занимават с търговията, между другото неслучайно Европейската комисия реши да раздели преноса като функция от търговията, компании, които би следвало да се занимават с търговската част, постоянно коментират инфраструктурната. Аз това, което направих беше изключително просто, попитах инфраструктурната компания дали има възможност грубо казано да не се докара природният газ в България, те казаха, да. На всичкото отгоре има две алтернативни трасета. Да приемем, че това не е истина. Ако все пак вие имате търговски договор, който имате няколко възможни алтернативи, можете да го изтъргувате на друга точка, може да го продадете на друг контрагент, да реализирате финансовия резултат за България в конкретно дружество, съвсем различен проблем е, че този финансов резултат няма директно да се отрази в цената на крайния потребител, но това е дискусия за структурата на документите в КЕВР. И трето, дори ако е ясно, че има конкретен проблем с физическа инфраструктура, това дава възможност за повдигане на конкретни въпроси и конкретни искове за липсата на тази инфраструктура.

Водещ: Които са в наш ущърб.

Александър Николов: Точно така, които са в момента в ущърб на българската държава.

Водещ: А защо се забави целият този процес при изграждането на това трасе, чии интереси забавиха изграждането му?

Александър Николов: Назад във времето са се случвали доста странни неща. Има доста сравнение между това, когато една държава реши да строи един проект в рамките на по две години, чиято дължина е между другото приблизително два пъти и половина повече от другия проект, как тогава се взимат разрешителни? Как се генерира финансиране от над 2 милиарда много бързо и как всъщност обаче в другия проект 220 милиона не могат да се реализират в рамките на няколко години? Това е първо. Второ, естествено, че когато започва строежът да се реализира в COVID- пандемия това води до съвсем прагматични забавяния. Третото много е странно наистина при вземането на технически решения откъде и как трябва да премине това трасе и така нататък. За пръв път мога да кажа, че на седмична база има реални репорти от страна на строителя не само към нашия премиер, не само към мен, а и към премиера на Гърция господин Мицотакис. В този ред на мисли за мен това е възможно най-високата степен на гаранция за това, че проектът няма да бъде забавен допълнително.

Водещ: Добре преминаваме на темата за тока и сметките на фирмите, заведенията, всички тези юридически лица, които търгуват на борсата, купуват си тока на други цени, за тях няма мораториум. А как ще бъдат подпомогнати и с колко?

Александър Николов: За декември размерът на помощта, която аз не обичам наричам помощ, тъй като е компенсация, то е просто преструктуриране на едно бюджетно перо в друго, е приблизително 130 лв. на мегават.

Водещ: Това какво означава ако сметката и 1000 лв.?

Александър Николов: Отново е приблизително една трета, като сега - поради динамиката на цените занапред се реши структурата на тавана, тоест на помощта да е с много по-ясен размер, фиксиран до 250 лв.

Водещ: От какво ще зависи размерът?

Александър Николов: От това с каква степен се повишават цените занапред и дали ще се повишават, тоест те ще са 75% от повишението преди базата, която сме приели като под.

Водещ: Което за декември прави приблизително една трета от получените фактури и сметки.

Александър Николов: Точно така. Значи на цена около 480 лв., ако не се лъжа – 430 лв. накрая се получи с последните дни на спад, компенсацията е 129 лв. Малко под 30%.

Водещ: Мислите ли, че за бизнесите това е достатъчно, защото има и другата теза, че сега сме в зимния период, отоплителния период, между другото много от бизнесите, които могат да го направят, забравят за газта и се включват в електрическата мрежа, знаейки, че това също е много скъпо, но е по-евтино от газа. Другият вариант е да затворят производство или заведението, като "Арсенал”, те затвориха.

Александър Николов: Няма как да е лесно и няма как да е достатъчно, всъщност в момента цената се плаща от всички ни, дали ще се наречем бизнес или инфлационен процес, когато се прехвърля стойността на електроенергията към крайния продукт, за всички е тежко, тъй като за пръв път в историята се случва електроенергия и енергийни ресурси да поскъпват с такъв темп за толкова кратко време. Електроенергията в цяла Европа поскъпна над 4 пъти в рамките на 12 месеца, природният газ с доставка в Европа поскъпна приблизително 6 пъти. Това не е спекулативен ресурс, това е нещо, което е в икономиката ни с най-сериозен ефект и най-дългосрочен ефект. Добрата новина, доколкото може да има такава в конкретната ситуация е, че българските дружества, които произвеждат електроенергия, се справят изключително добре към момента.

Водещ: Те печелят доста заради по-високите цени, имаме рекордна печалба на АЕЦ "Козлодуй”, например.

Александър Николов: Това е така, но не толкова колкото печалбата, тъй като почти цялата печалба ще бъде преразпределена още в следващите три месеца като компенсация, а говоря като размер на електроенергия, която се усвоява от системата, начините на производство на електроенергия и това, че всъщност в момента България балансира всички наши съседи. Производството е по-високо от предната година, износът, да, е по-висок и стабилността на системата към момента изглежда доста добре. Естествено има още резерви, които се опитваме да влеем в системата, така че пиковите цени поне да бъдат овладени, но това, което към момента се постига за месец януари е, че нашата цена в България е най-ниска за цяла Европа, с изключение на Полша, която обаче директно дотира производствата през въглища.

Водещ:  Разбирам това, но и покупателната способност и доходите ни са най-ниските в Европа. В този смисъл какво ще кажете на ресторантьорите, които през седмицата заплашиха, че ще стачкуват, защото фалират заради високите сметки за ток?

Александър Николов: Това, което казахте е нещо, което ме връща на така малко по-дълбок въпрос дали кризата всъщност кризата е ценова или криза на покупателната способност?

Водещ: И двете вероятно.

Александър Николов: Да, но нали къде е по-силният ефект, къде е по-тежкият ефект. За съжаление истината е, че освен така странните и изключително тежките данни за демографията на 11% загуба на население е меко казано тъжно, средната покупателна способност в България на глава от населението е три пъти под тази за Европа, и това се случва в рамките на последните десетина години. Отделно ако това беше конюнктурен процес, то тогава поне външната задлъжнялост трябва да е паднала, а тя се е увеличила. И нещо, което е много проблемно за бизнеса, преките чуждестранни инвестиции са със спад над 40%, тоест ние нямаме към момента макро рамка, в която да се вижда механизъм, който да подпомага излизането от тази негативна спирала.

Водещ: Просто токът е много скъп, няма клиенти, хората плащайки по-високите сметки започват да потребяват по-малко други стоки, работодателите също започват да се свиват. Накрая да ви попитам, разбрах логиката на всичко, което ни казвате, със свалянето на мораториума върху цените, битовите цени на електричеството, очаквате ли да скочат сметките, да се повишат сметките драстично, както казват някои анализатори или споделяте оптимизма на вашия колега Асен Василев, който казва, че може и с 0% да се увеличи токът?

Александър Николов: За електроенергията категорично няма да има такъв натиск и категорично съм съгласен с тезата на вицепремиера за топлофикационните дружества, тъй като самите топлофикации с различна степен на ефективност е възможно на места да има повишение, но то ще е леко и вярвам, че ще е социално поносимо. Всичките компенсации като структура, които са функция от действие на Министерство на финансите, Министерство на енергетиката е с цел точно това да се премахне - дългосрочният натиск върху обществото.

Водещ: Благодаря ви.

 

"120 минути", бТВ,

16.01.2022 г.