Министър Петкова: България има опит в експлоатацията на ядрената енергетика повече от 46 години

Водещ: България форсира изграждането на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", но с реактора, който беше предвиден за втората централа в АЕЦ "Белене". За бъдещето на ядрената енергетика и диверсификацията на газовите доставки, тук е министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Здравейте!

Теменужка Петкова: Здравейте!

Водещ: Смятате ли, че някога ще има реализиран проект АЕЦ "Белене" за втора централа?

Теменужка Петкова: Това, което със сигурност можем да кажем е, че високите амбиции, които България, като страна-членка на ЕС, си поставя по отношение на приоритетите на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 година, наистина ни изправя пред много сериозни предизвикателства. И тези предизвикателства са свързани с това на първо място да защитим нашата енергийна сигурност, на второ място да кажем как ще се случи това. А това може да се случи като изграждаме мощности, които не генерират емисии. Ситуацията, свързана с ядрената енергетика, е много добра в този случай за нас, тъй като България вече повече от 46 години развива своята ядрена енергетика, и то успешно. Имаме атомна електроцентрала "Козлодуй", която експлоатираме при възможно най-високи стандарти за сигурност и безопасност. Знаете, че само преди броени дни България беше приета в Агенцията за ядрена енергия към ОИСР, което е едно безспорно признание за развитието на нашата ядрена енергетика.

Водещ: Така е. Обаче втора централа...

Теменужка Петкова: Трябва да търсим възможност да развиваме своята ядрена енергетика чрез изграждането на нови мощности, още повече, че имаме необходимите предпоставки за това. Както знаете, оборудването за проекта АЕЦ "Белене" е тук, в България. Ние сме си го платили. То се намира и съхранява на площадката на АЕЦ "Белене". Миналата година беше одобрена и площадка номер 2 на АЕЦ "Козлодуй", беше одобрен и ОВОС-а за 7 блок на АЕЦ "Козлодуй". Така че са налице всички предпоставки да очакваме България да изгради нова ядрена мощност.

Водещ: Нова ядрена мощност означава ли нова ядрена централа или 7-ми реактор?

Теменужка Петкова: Да, нова ядрена мощност.

Водещ: Което означава нова ядрена централа или 7-ми реактор?

Теменужка Петкова: 7-ми реактор също ще бъде ядрена централа.

Водещ: Добре. Вече казахте, че "Уестингхаус" са казали, че не могат да изпратят този реактор, който е необходим за 7-ми блок в "Козлодуй" от типа, който искаме. Обаче, смятате ли, че ще има достатъчно качествено гориво, с което руските пък реактори да работят? Смятате ли, че с американско гориво ще работи този реактор в 7-ми блок?

Теменужка Петкова: На първо място може би трябва да припомни…

Водещ: Защото те горивата са качествени, но въпросът е дали технологиите ще позволяват.

Теменужка Петкова: Да, може би трябва да припомним решението, което на 14 октомври 2020 г. правителството взе. То беше свързано с това да се разреши на Българския енергиен холдинг, съответно - на АЕЦ "Козлодуй", да влезе в преки преговори с компании от САЩ, които развиват ядрени технологии, така че да можем, в рамките на одобрения ОВОС, да преценим каква точно американска ядрена технология бихме могли да реализираме с оглед диверсификацията на енергийните технологии, с които ние работим в областта на ядрената енергетика. Знаете, че ОВОС-ът , който е одобрен, включва 3 технологии, една от тях е AP 1000 – американската технология. Разговаряли са колегите с "Уестингхаус". От страна на "Уестингхаус" имаме официално върната информация, че те няма да предложат за България реактор АP 1000, но ще подкрепят изграждането на нова ядрена мощност на площадка номер 2 на АЕЦ "Козлодуй" с оборудването, с което ние разполагаме за АЕЦ "Белене", за което работната група дава много висока оценка и по отношение на качеството на това оборудване, то е поколение 3+.

Водещ: Как точно ще я подкрепят, обаче, тази ядрена мощност?

Теменужка Петкова: С колегите от "Уестингхаус" работим много дълго време по отношение на АЕЦ "Козлодуй". Те изграждат системи за управление, така че, това е една изключително важна част от такава ядрена централа. Ние работим и към настоящия момент с тях. Работим и по една друга много важна тема, която е свързана с диверсификацията на свежо ядрено гориво. АЕЦ "Козлодуй" е възложил на "Уестингхаус" и той изпълнява договор, свързан с това да се направи технико-икономически анализ на гориво за ВВЕР-1000 на "Уестингхаус", което трябва да бъде лицензирано. Пътната карта, която ние сме начертали с агенцията по доставките към ЕК, е до юли 2024 година. Така че, "Уестингхаус" може да участва в този проект, в изграждането, ако се стигне до изграждане на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", по различни начини.

Водещ: Изисква ли се руско съгласие за това в реактора да бъде използвано американско гориво?

Теменужка Петкова: Нашите партньори от "Росатом", които са производители на оборудването, конструктори и проектанти, няма как да бъдат заобиколени. Тъй като всяка стъпка, която трябва да бъде предприета по отношение на това оборудване, трябва да бъде съгласувана с тях.

Водещ: Тоест няма да се използва американско гориво и ние трябва да се съобразим?

Теменужка Петкова: Не. Това е въпрос, който е извън, така да се каже,правомощията на конструктора. Тук става въпрос за това, че това гориво трябва да бъде лицензирано. Ако то е лицензирано така, както предвиждат европейските правила, следва да бъде проведен търг и този, който даде най-добри икономически условия и горивото отговаря на всички изисквания, ще бъде използвано то.

Водещ: Да кажем само, че говорим не за газовите коридори, а за АЕЦ. С какви средства ще бъде изграден този 7-ми реактор – от бюджета или заемни?

Теменужка Петкова: Това е една много важна тема и неслучайно в решението, което взехме тази седмица на Министерски съвет, много ясно е посочено, че следващата стъпка след одобряването на доклада на работната група и категорично изразеното становище, че няма техническа пречка да бъде използвано това оборудване за 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", ние си поставихме още една задача, която е свързана с готвенето на финансов и правен анализ, който ще изследва всички възможни опции за структуриране на проекта. Това е една изключително важна тема и тя трябва да даде отговор на много въпроси, включително тук трябва да бъдем изключително внимателни, когато правим този анализ, защото трябва да си дадем много ясна сметка как, ако се стигне до определено отделяне на оборудването, което е собственост на НЕК, как това би се отразило във финансов аспект на НЕК, съответно - и на БЕХ. По отношение на средствата, разбира се, това ще бъде въпрос на финансовия модел и отговорът на този въпрос и на много други, разбира се, ще стане ясен след изготвянето на този анализ.

Водещ: Вие с какво мнение сте? Какво трябва да бъде решението? Какво бихте приели с радост? Да бъдат средства, които са осигурени от държавния бюджет или да се изтегли кредит някакъв или да се търси чуждо финансиране, както беше въпросът с АЕЦ "Белене"?

Теменужка Петкова: Както вече споменах, предстои да бъде изготвен такъв анализ. Разбира се, аз не мога да взема някакво категорично мнение, преди да съм видяла какво показват числата. Това ще бъде най-сериозният аргумент в каква посока да се върви. Отделно от това, трябва да се имат предвид и някои особености на европейското законодателство в областта на държавните помощи, когато става дума за изграждане на такъв тип мощност в енергетиката. Трябва да съблюдаваме много стриктно всички тези изисквания, тъй като Европейската комисия не допуска вече съществуваща мощност да изгражда друга нова мощност и на практика да миксира цената от старата мощност и новата мощност. Тъй като, според правилата на комисията, това представлява държавна помощ. Така че ние трябва да се съобразим с всички аспекти – финансови, правни, за да можем да излезем с категорично мнение.

Водещ: След колко време може да се очаква начало на строеж на Седми реактор на АЕЦ "Козлодуй"?

Теменужка Петкова: Да, това е въпрос, на който също предстои да чуем отговора след известно време - в момента, в който стане ясен финансовият модел, правният анализ, след което трябва да бъде взето решение по член 45 по Закона за безопасно използване на ядрената енергия. За да бъде взето такова решение, трябва да бъдат изпълнени поредица от процедури, да бъдат изготвени съответните анализи на ядрената безопасност, социално-икономически анализи, анализи, свързани с отработеното ядрено гориво. Трябва да бъдат изпратени уведомления до съответните съседни страни, по отношение на които такава мощност би имала влияние. Това се прави от страна на Външно министерство. След това трябва да се направи и мащабно обществено обсъждане и едва след това трябва да се пристъпи пристъпи към изготвянето на проект.

Водещ: Какво очакваме? Три, четири, пет години?

Теменужка Петкова: Ние такъв проект нямаме. Трудно ми е да прогнозирам към настоящия момент. Просто защото трябва да видим как ще се развие въпросът с изготвянето на доклада, кога колегите от АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" ще бъдат готови с финалните резултати, за да можем да вървим и да следваме съответните стъпки, които законодателят е предвидил.

Водещ: Ама наистина ли ще строим Осми реактор?

Теменужка Петкова: За България най-добрият вариант и нашата цел е да използваме и двата реактора, които притежаваме от проекта АЕЦ "Белене".

Водещ: Тоест вторият реактор за АЕЦ "Белене" всъщност ще бъде в АЕЦ "Козлодуй"? Евентуално за осми?

Теменужка Петкова: За нас това е най-добрият вариант. Първо, защото по този начин ние ще можем да гарантираме нашата енергийна сигурност.По съвсем друг начин стоят нещата, когато в нашата електроенергийна система  имаме два реактора, всеки един от тях по 1000 мегавата, тоест 2000 мегавата. И друга е картината, когато ние имаме един реактор, който е 1000 мегавата.

Водещ: А има ли ОВОС за осми ?

Теменужка Петкова: Така, това е другият голям въпрос, който е свързан с ОВОС-а. Одобрената вече площадка номер 2 на АЕЦ "Козлодуй" е само за един реактор от 1000 мегавата, така че, нека да направим анализа. Нека да видим какво ще покаже той, но при всички случаи за България това би бил наистина най-добрият вариант, но това изисква доста време и доста усилия.

Водещ: Само да припомните за колко време може да излезе ОВОС за площадката за осми реактор.

Теменужка Петкова: Ами ако трябва да бъдем конкретни ОВОС-ът по отношение на Седми блок на АЕЦ "Козлодуй" бързо беше подготвен от колегите и от АЕЦ "Козлодуй- Нови мощности" и от Министерството на околната среда и водите, но след това последва една дълга съдебна сага с поредица от обжалвания, които продължиха четири години. През април 2019 година 5-членен състав на ВАС се произнесе с окончателно решение и това всъщност даде възможност да се извървят следващите стъпки. Така че, такъв ОВОС, разбира се, подлежи на обсъждания и от заинтересовани страни. Никой не може да предвиди колко точно би могла да продължи такава процедура по ОВОС.

Водещ: Лошото е, че през това време реакторът ще седи в складовете нали така?

Теменужка Петкова: Ако се стигне до решение, което да предвижда такова изграждане на осми реактор, да.

Водещ: Някои среди в България се изкушават да ви заподозрат, че решението да се използва руски реактор, предвиден за АЕЦ "Белене" като Седми реактор в АЕЦ "Козлодуй", е предизвикано от изборите и смяната на властта в САЩ. Какво бихте им отговорили?

Теменужка Петкова: Бих им отговорила, че двете неща нямат абсолютно нищо общо. Само да припомня, че по отношение на търсенето на възможност за изграждане на проекта АЕЦ "Белене" има решение на Народното събрание. То е от 2018 година и, каквото и решение ние да вземем и до каквито данни и анализи ние да стигнем, трябва да се влезе в българския парламент и той да вземе съответно решение в каква посока ще се върви. За България е важно да гарантираме нашата енергийна сигурност, нашата национална сигурност и това ни решение не е свързано по никакъв начин с новата администрация на САЩ.

Водещ: Добре. Тъй като САЩ наложиха вече първите санкции на фирми, които са свързани с изграждането на Северен поток-2, очакваме ли подобни санкции да бъдат наложени и на Балкански поток?

Теменужка Петкова: Трудно ми е да прогнозирам как ще реагира новата американска администрация, но това, което със сигурност мога да кажа, е, че проектът "Балкански поток" е изграден при стриктно спазване на всички правила, уредени в европейското законодателство и нашето национално законодателство. Така, както предвижда европейското законодателство - газовата директива, спазили сме абсолютно всички изисквания по отношение на обществените поръчки. Провели сме открита процедура възможно най-публична, най-прозрачна, абсолютно по всички правила. Методиката, на база на която са определени тарифите и още нещо, само да припомня, че реализацията на "Балкански поток" стана факт след актуализация на енергийната стратегия на България, която беше подкрепена от българския парламент и целта на тази актуализация беше чрез поредица от проекти, сред които и разширението на газопреносната ни инфраструктура от турско-българската до българо-сръбската граница, да направи така, че България да има важно ключово място на газовата карта на Европа. Смятам, че с проектите, които ние развихме през последните години, това вече е факт.

Водещ: Гарантирана ли е, обаче, диверсификацията с обемите по Балкански поток в момента?

Теменужка Петкова: България гарантира своята диверсификация по отношение на доставките на природен газ чрез различни проекти. На първо място, изграждането на разширението на газопреносната инфраструктура на територията на България, а това е един проект, който е изцяло български. Инвестицията в тази инфраструктура е наша. Инфраструктурата ще остане завинаги българска, така че няма никакви опасения по отношение на вмешателство на някоя друга държава или по отношение управлението на тази инфраструктура. Чрез "Балкански поток" диверсифицирахме маршрута за доставка на природен газ за България. Отделно от това, чрез "Балкански поток" на изхода към Сърбия е налице свободен капацитет от 3 милиарда кубични метра газ. Тоест, всеки, който желае, би могъл да резервира съответния капацитет и да транспортира природен газ в тази посока.

Водещ: Имаме 3 минути и половина до края на разговора само. Да ви питам кога ще бъде готов най-накрая този интерконектор с Гърция, както и терминалът за втечнен газ?

Теменужка Петкова: Интерконекторът Гърция-България е ключов за нас. Той е стратегически не само за България, а и за целия регион. Интерконекторът Гърция-България стана възможен, и това трябва да бъде много ясно, защото напоследък чувам различни коментари, интерпретации на разни анализатори, и политически деятели, които обясняват как интерконекторът Гърция-България се забавил като реализация. Тук искам дебело да подчертая, че този проект стана възможен, благодарение на политическата воля на този премиер и на това правителство. Това, което трябва да бъде ясно за интерконектора Гърция-България е, че той не се развива само от България, развива го една съвместна проектна компания, в която България чрез БЕХ притежава 50% от капитала и останалите 50% са собственост на Гърция и съответно на гръцка, и на италианска компания. Така че, никой няма интерес този проект да се бави. Напротив, ние сме направили всичко възможно този проект да се реализира час по-скоро. Към настоящия момент договорът, свързан с производството на тръби е приключил. 187 км тръби са произведени, доставени както на българската, така и на гръцка територия. От 182 километра трасе са разчистени 160 км. 115 км разнесени тръби, над 90 км заварени тръби и в момента тече процеса по заваряване.

Водещ: Имаме ли контакти с администрацията на Белия дом в момента? Тяхното отношение към тези енергийни проекти, които се развиват в България?

Теменужка Петкова: Със САЩ България има стратегическо партньорство и САЩ ще бъдат винаги наш стратегически партньор. Една от много важните теми, разбира се, е енергетиката. Сигурна съм, че този диалог, който ние имаме, ще продължи и за в бъдеще, ще се надгражда това, което е постигнато към настоящия момент. Що се отнася до отношението на новата американска администрация по нашите проекти "Балкански поток" и нашите ядрени проекти, аз искам още веднъж да подчертая, че тези проекти се реализират изцяло в съответствие с европейското законодателство. Целта е те да носят полза за България. Ние трябва да защитим нашия национален интерес, да гарантираме икономически ползи за България и за българското общество, за българския бизнес и да гарантираме своята енергийна сигурност.

Водещ: Добре, последен въпрос. Всичко наред ли е в АЕЦ "Козлодуй" сега, защото Пети реактор беше изваден от енергийната система?

Теменужка Петкова: Всичко е наред в АЕЦ "Козлодуй". Авария не е имало, това също искам дебело да подчертая и хората трябва да бъдат спокойни. Това, което трябва да знаем е, че още снощи в 23 часа и 8 минути Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" беше включен в електроенергийната система и работи съвсем нормално.

Водещ: И всичко е наред?

Теменужка Петкова: Всичко е наред, да, хората трябва да бъда спокойни.

Водещ: Хората трябва ли да бъдат спокойни, че цената на тока също няма да бъда повишена?

Теменужка Петкова: Разбира се, цената на електрическата енергия, както знаете, и друг път сме коментирали с вас, се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране. Нашата работа като управляващи е да направим така, че енергийният сектор да се развива максимално добре и да не води до повишаване на разходите, които пък да рефлектират върху цената.

Водещ: Добре, благодаря ви за този разговор.

Теменужка Петкова: И аз ви благодаря.

 

 "Офанзива", Нова Нюз, 23.01.2021 г.