Министът Петкова: "Балкански поток" е български проект, който се реализира в съответствие с европейските правила

Водещ: Енергийният министър Теменужка Петкова е вече студиото. Здравейте и добре дошла при нас.

Теменужка Петкова: Здравейте, благодаря.

Водещ: С какви темпове върви строежа на "Балкански поток", възможно ли е анонсираните санкции от страна на Съединените щати да засегнат строежа на газопровода?

Теменужка Петкова: На първо място трябва да кажем, че проектът "Балкански поток" е изцяло български проект, който се реализира в съответствие с европейските правила. При реализацията на този проект ние сме спазили абсолютно точно директивата свързана с природния газ, директивата свързана с определянето на регулаторната рамка на подобен тип инфраструктурни проекти, както и законодателството в областта на обществените поръчки. Направихме открита процедура за избор на изпълнител. Беше избран саудитският консорциум "Аркад". Той от своя страна има определени ангажиментни срокове в договора. Тези срокове трябва да бъдат изпълнени, така че очакваме, може би до края на годината, да бъдат финализирани процесите по изграждането на този проект.

Водещ: Държавният департамент на Съединените щати обаче днес се обявява, че ще се разширят санкциите за "Северен поток 2" и "Турски поток", държавния департамент днес публикува допълнителни разпоредби за енергийната сигурност на Европа с аргумента, че Русия има много силно влияние, геополитическо и икономическо чрез "Турски поток".

Теменужка Петкова: Нашият проект се различава коренно от останалите проекти, които Вие споменахте. Най-съществената разлика по отношение на нашия проект е това, че той се реализира изцяло от българската държава, от компания която е изцяло собственост на българската държава.

Водещ: Имаме ли гаранции, че няма по никакъв начин анонсираните санкции от страна на държавния департамент и Съединените щати да засегне от строежа на "Балкански поток"?

Теменужка Петкова: Гаранциите са спазването на закона и спазването на правилата, спазването на изискванията на ЕС, България като държава-членка на ЕС има ангажимента стриктно да спазва тези правила. Смея да твърдя, че ние при реализацията на този проект стриктно сме спазили абсолютно всички изисквания. Както по отношение на природния газ, така и по отношение на обществените поръчки и на регулаторната рамка. Така че основната разлика е по отношение на собствеността, която е изцяло на държавата, както и по отношение на управлението на инфраструктурата. Тя ще се управлява единствено и само от българската държава чрез нейната компания "Булгартрансгаз". Така че това са много съществени разлики. Този проект се реализира само на наша територия. Това, което трябва да се знае е, че по отношение на финансирането този проект се финансира със средства на "Булгартрансгаз" и със заемно финансиране, което впоследствие ние ще плащаме към съответните банки-кредиторки.

Водещ: Може ли да припомните още веднъж каква е цената на "Балкански поток"?

Теменужка Петкова: 1,1 млрд. евро.

Водещ: Имаше една схема, по която трябваше да плаща "Булгартрансгаз" на строителя и изпълнителя на трасето, а тя в един момент като че ли се промени. Може ли да дадете малко повече разяснения и детайли как ще се платят тези пари - наведнъж или на вноски?

Теменужка Петкова: Схемата по отношение на плащанията е такава каквато е била в предмета на обществената поръчка. Тя няма как да бъде променена, тъй като това би представлявало нарушение на законодателство в областта на обществените поръчки. Има една опция в самата обществена поръчка, която дава възможност на "Булгартрансгаз" при наличие на по-добри условия на финансовите пазари и при условие, че ние успеем да осигурим по-добро финансиране при по-добри лихвени нива, да влезем в предоговаряне, така да се каже, на условията по договора и ние да станем длъжници на банките, които са ни осигури финансиране, а не на саудитската компания "Аркад". Тъй като в предмета на обществената поръчка бяха залегнали две опции. Едната беше свързана с това компанията, която ще бъде избрана да реализира такъв проект, да осигури и финансирането при определени съответно лихвени нива и условия. Но си оставихме и една такава възможност, в случай че "Булгартрансгаз" излезе на финансовите пазари и успее да договори финансиране при по-добри условия, това да бъде една възможност да променим тази опция. "Булгартрансгаз" направи такава процедура. Успяхме да осигурим финансиране при по-добри лихвени нива и ще вървим в тази посока.

Водещ: Добре, сега тези 1,1 млрд. евро ще остане ли крайна цена или тя ще бъде ревизирана или редуцирана заради условията, които могат да бъдат постигнати на финансовите пазари? Има ли възможност тя да бъде по-ниска тази цена?

Теменужка Петкова: Съгласно закона за обществените поръчки това е стойността на договорът, който е сключен след проведената обществена поръчка. Тоест тази стойност няма как да бъде надвишена. Що се отнася до финансовите параметри по отношение на разходите, които "Булгартрансгаз" трябва да направи, за да може да възстанови това финансиране в годините – да, определено ние ще постигнем по-добри параметри в резултат на това, че успяхме да осигурим финансиране при по-добри условия. Но стойността на обществената поръчка е тази, която е заложена в рамките на договора. Ако въпросът е дали тази стойност може да бъде повишена - не тя не може да бъде. И нещо друго, което е важно и може би българските граждани трябва да знаят е, че до края на 2018 г. може би си спомняте, че направихме една актуализация на енергийната стратегия, която актуализация беше подкрепена с огромно мнозинство в българския парламент и именно там включихме два много важни проекта за нас. На първо място това беше участието на България в терминала за втечнен природен газ на Александрополис, там взехме решение и то вече е изпълнено към днешна дата. И другият въпрос беше свързан с това ние да реализираме разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България, за да можем да запазим стратегическото място на България на газовата карта на Европа. И от там тръгна и целия този процес. Ние имаме мандата на българския парламент и работим в изпълнение на актуализираната енергийна стратегия.

Водещ: Много е важно да разберем, госпожо Петкова, преминавайки през територията на България "Балкански поток" той остава българска собственост. Чия собственост остава той? Ще могат ли българските градове, които се намират по трасето да черпят газ от този газопровод, или той ще бъде само транзитен - ще премина през територията на България и ние ще печелим от транзитни такси?

Теменужка Петкова: Газопроводът е изцяло собственост на българската държава и той ще остане завинаги собственост на българската държава. Защото го реализираме ние, с наши средства и нито една друга компания или друга страна, нямат касателство към собствеността на този проект. Така че българските граждани трябва да бъдат абсолютно спокойни и да не се поддават на спекулации, които се опитват да се прокраднат в публичното пространство. Тази инфраструктура е изцяло българска собственост и тя ще остане завинаги такава. Нито една друга компания, нито една друга държава няма право да се намеси по отношение на тази собственост. Това, което ние трябва да спазваме е европейското законодателство и европейските правила. При реализацията на този проект ние сме ги спазили изцяло. На изхода на проекта, на "Балкански поток" посока Сърбия, са налице 3 млрд. куб. м. газ свободен капацитет. Всеки един, който желае да участва в този проект и да резервира капацитет, може да го направи. Още повече, ние проведохме няколко тръжни процедури и всеки един, който би желал да участва в проекта е имал тази възможност. Това са задължителни изисквания на ЕС, които трябва да се спазват и ние сме ги спазили, т.е. ние сме дали достъп на всеки един, който пожелае, до тази инфраструктура.

Водещ: Колко български фирми работят по строежа на този газопровод? Може би непряко, може би като подизпълнители, може би като хора, които осигуряват инфраструктурните подходи към газопровода.

Теменужка Петкова: По отношение на подизпълнителите това изцяло ангажимент на избрания изпълнител, който трябва да реализира строителството, след проведена обществена поръчка. Както вече споменах това е саудитската компания "Аркад", тя е изпълнител на тази обществена поръчка. Ние имаме договор с тази компания. Всичките нашия взаимоотношения са единствено и само с компанията "Аркад". Тя от своя страна може да привлича съответни подизпълнители по нейна преценка. Това го предвижда Законът за обществените поръчки. Може да привлича  подизпълнители, ако тя прецени, че трябва да бъдат ускорени темповете за да се реализира проектът, тъй като той има определени срокове, има определен лимит по отношение на тези срокове.  Единственият ангажимент на компанията "Аркад" е, тя да информира възложителя по отношение на тези компании, които тя предлага да бъдат подизпълнители по отношение на дейностите, които трябва да бъдат извършени.

Водещ: Какви са тези компании, чия собственост са? Български има ли?

Теменужка Петкова: "Аркад" е спазил тези изисквания. Към настоящия момент има италиански компании, които работят на проекта, има компании които са турски, има различни компании, които реализират определени дейности в определени участъци.

Водещ: Руски има ли?

Теменужка Петкова:  Това разбира се е изцяло в правомощията на "Аркад", тя е компанията, която преценява какви да бъдат фирмите, които ще бъдат привлечени. Има и такива компании, те са ни информирали, информацията е публично известна, тя е качена на сайта на дружеството.

Водещ: Повече ли са руските компании от другите?

Теменужка Петкова: Не, не бих казала. Не.

Водещ: Които споменахте.

Теменужка Петкова: Преобладават участници от Италия, италиански компании, турски компании, различни компании.

Водещ: Питам Ви толкова настойчиво, защото в началото на миналия месец, мисля, представител на саудитската фирма "Аркад" беше в България. Успяха ли чрез неговото посещение и разговорите, които проведохте с него да се разсеят всички слухове за това, че "Балкански поток" е продължение на "Турския" и че има руски политически и икономически интереси, които стоят зад тази фирма и които под прикритието на "Аркад" участват в строежа на "Балкански поток".

Теменужка Петкова: Не, няма никакво прикритие на "Аркад". Знаете, че има Закон за обществените поръчки, той е много ясен, с много ясно разписани условия и правила. Всичко това, което е направено е съобразно Закона за обществените поръчки. Аз преди малко поясних, че компанията "Аркад" действа изцяло в съответствие с тези  разпоредби. Тя има право да наеме такива подизпълнители. Единственото условие е те да отговарят на критериите, които е покрила "Аркад" при кандидатстването си в тази обществена поръчка, т.е. те трябва да има техническите възможности, за да изпълнят тази поръчка. Това е единственото условие, което поставя законът. Оттук нататък е въпрос на избор и преценка на компанията "Аркад", какви компании тя ще привлече за подизпълнители, дали ще полза подизпълнители или няма да ползва. Това е изцяло нейна воля. Само да обърна внимание на това, че - да, през месец септември тук беше  представител на "Аркад". Тук беше един от собствениците на компанията. Така че в списъците на заместник-министъра на петрола на Саудитска Арабия, който пък така пряко отговаря и следи целия процес по отношение на реализацията на проекта, която се осъществява от компанията "Аркад".

Водещ: Гаранциите са сериозни това искате да кажете, с това високо присъствие.

Теменужка Петкова: Абсолютно.

Водещ: Но тук беше и помощник-държавният секретар Франсис Фанън, който разговаря с Вас в началото на месец октомври мисля, че той беше тук и който каза че "Балкански поток" е продължение на "Турски", и че обслужва интересите на Русия, той го каза в прав текст. Какво Ви каза той на тези разговори? Имаше ли някакви претенции по ревизиране на този проект, по промяна на неговите параметри?

Теменужка Петкова: С нашите американски партньори ние винаги сме имали много добър диалог, те са ни стратегически партньор и винаги сме разговаряли много честно, много открито с тях. И в разговора си с господин Фанън, аз отново споменах няколко основни обстоятелства, които всъщност имат, смея да твърдя, много съществено значение. Позволих си да информирам господин Фанън затова, че  в резултат на реализацията на проекта "Турски поток" , който се реализира на територията на Турция и знаете че той всъщност се осигурява от пряката връзка между Русия и Турция по отношение на доставките на природен газ за турския пазар, от реализацията на този проект най-много пострада България. Защото България пренасяше през своята газопреносна инфраструктура 17 млрд. куб. м. газ годишно. От тези 17 млрд. куб. м. газ годишно 14 млрд. ние транзитирахме за Турция и срещу това получавахме приблизително около 100 млн. долара на година. Към настоящия момент това вече не е така, защото с реализацията на проекта "Турски поток", който не е на Българска територия, а на турска територия, България загуби тези приходи. Вариантите бяха два. Обясних това и на г-н Фанън, имала съм възможност и с други колеги да коментирам тази тема. Вариантите бяха два. Единият вариант беше да има такава възможност за разширение на газопреносната инфраструктура или на територията на Гърция или на територията на България. Нашите гръцки колеги и приятели също  имаха огромно желание тази инфраструктура да бъде реализирана на тяхната територия.  Другата опция беше България. Аз съм сигурна, че ако ние не бяхме успели да се преборим за това ние да разширим нашата газопреносна инфраструктура, това щеше да се случи в Гърция и тогава същите тези хора, които сега се опитват и открито критикуват, и излагат определени тези по отношение на този проект щяха да бъдат първите, които да поставят въпроса "Защото допуснахте България да бъде заобиколена отново  и тази инфраструктура да премине не през българска територия, не ние да разширим нашите инфраструктура, а да я разширят нашите гръцки съседите“. Сигурна съм, че щеше да бъде точно така. Поради тази причина, за нас най-важно е, на първо място ние да защитим нашите национални интереси, да защитим интересите на българските потребители, защото плюс всичко станало, такава една инфраструктура дава възможност да си диверсифицираме маршрутите за доставка на природен газ. Тази диверсификация на практика ни позволи да сменим  точката на доставката. Входната точка на доставка на турско-българска граница, знаете че преди това беше през Румъния - на Исакча беше точката на доставка. Сменяйки тази точка на доставка, ние всъщност успяхме да реализираме икономия, която е в една доста сериозна стойност, приблизително около 42 млн. евро. Тъй като нашите румънски съседи увеличиха двойно капацитета, за да премине газта през тяхна територия. Така че това са реалните ползи от диверсификацията и те наистина се виждат. Ние сме работили единствено и само в интерес на българските граждани и на българския бизнес. Това е била нашата основна цел.

Водещ: Ако все пак Съединените щати вземат решение да наложат санкции и това по някакъв начин осуети или попречи на темпа на строителството на "Балкански поток" какъв е резервния ни ход?

Теменужка Петкова: Ние ще продължим диалога с нашите американски партньори, ще продължим да се опитваме да обясняваме какви са нашите аргументи в тази посока, защото ние имаме своите аргументи и смятам че най-сериозният ни аргумент е спазването на европейското законодателство, спазването нашето национално законодателство. България има този ангажимент. И за разлика от други проекти, ще се върна към проекта "Южен поток", тогава знаем че този проект беше спрян от ЕК, просто защото не бяха спазени европейските изисквания в областта на обществените поръчки. Към настоящия момент ние бележки от страна на Брюксел нямаме. Ако има някакъв проблем, повярвайте ми, Брюксел щеше да бъде първият който щеше да реагира по отношение на такъв един проект.

Водещ: В диалога със Съединените щати, който води българската страна и Министерството на енергетиката, участва ли в 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй" и строежа там? Защото е анонсирано, че той ще бъде строен с американски централи.

Теменужка Петкова: С нашите американски партньори обсъждаме абсолютно всички теми в областта на енергетиката, тъй като това е един  отрасъл, който е стратегически за всяка една държава. За България е изключително важно сектор Енергетика да бъде диверсифициран, това е изключително важно, тъй като това означава две неща - първо, да имаме сигурност по отношение на доставките на енергийни ресурси и на второ място да имаме конкурентни цени. Това е, което ние искаме и това е основната причина диверсификацията да бъде наш водещ приоритет в областта на енергетиката. Обсъждали сме подобни теми с нашите американски партньори, но тази тема, свързана със 7-и блок стои в публичното пространство още от 2012 г. Може би си спомняте, че имаше едно решение на Министерски съвет тогава, от април 2012 г., с което е взето принципно решение за изграждане на нова мощност на 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй".

Водещ: Така е, имахме разговор и с Westinghouse на един етап.

Теменужка Петкова: Точно така. През 2013 г. и през 2014 г. колегите от правителството господин Орешарски имат няколко решения на Министерски съвет, с които се дава разрешение за сключване на споразумение с Westinghouse и с Toshiba за това те да бъда стратегически инвеститори при реализацията на 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй".

Водещ: Кога го виждате във времето да бъде построен този реактор с тези американски технологии, за които говорим. Дали ще бъдат те или някои други, всъщност може би не е много ясно още.

Теменужка Петкова: За да можем да бъдем по-конкретни трябва да изчакаме това което реши Министерският съвет като своя позиция и визия по този въпрос, а именно да се възложи и да се даде мандат на БЕХ, който от своя страна да влезе в разговори, в преговори с компании от САЩ, които разработват нови ядрени технологии, включително и технологията, свързана с т.нар. малки модулни реактори, на които се залага много в бъдеще. Нека да видим какво ще покаже това проучване, този анализ и тогава може би ще имаме възможност ще бъдем по-конкретни.

Водещ: Добре, ще Ви каним и затова. Благодаря ви много за участието.

Теменужка Петкова: И аз Ви благодаря.