Министър Петкова: Развиваме ядрената енергетика в изпълнение на целите на ЕС за намаляване на възглеродните емисии

Водещ: Г-жо Петкова, правителството получи мандат за старт на преговори за изграждане на 7-и реактор в АЕЦ "Козлодуй". Ясно ли е вече от сега каква ще бъде мощността на реактора?

Теменужка Петкова: Може би първо трябва да уточним, че правителството даде мандат на Българския енергиен холдинг (БЕХ) да предприеме действия и да влезе в преговори с компании от САЩ, които развиват нови ядрени технологии. Целта е да се проучи възможността за изграждане на нова ядрена мощност на 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй", в рамките на одобрения ОВОС. Причината за да се тръгне към това решение е свързана и със заповедта от Агенцията за ядрено регулиране, на база на която е одобрена Площадка № 2 на АЕЦ "Козлодуй". Тази заповед е издадена от председателя на Агенцията за ядрено регулиране на 21.02.2020 г. Може би си спомняте, че имаше много дълъг съдебен процес, свързан с обжалването на оценката на въздействието върху околната среда.  Тя стана факта и беше одобрена от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) през януари 2015 година. Четири години продължи целия този процес по отношение на обжалванията на определени неправителствени организации и през месец април 2019 година петчленен състав на ВАС се произнесе, че действията на министъра на околната среда и водите през 2015 година са законосъобразни и това даде възможност на Агенцията за ядрено регулиране до одобри Площадка № 2.

Водещ: Знаем ли обаче какво искаме да сложим на тази площадка? Каква ще бъде мощността на реактора?

Теменужка Петкова: Може би си спомняте че още през 2012 година, през месец април, ако не ме лъже паметта, има решение на Министерския съвет за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй". В последствие през месец декември 2013 година, месец юни 2014 и месец юли 2014 година следват още три решения на тогавашния Министерски съвет в рамките на кабинета на премиера Орешарски. С тези решения на практика е даден мандат на БЕХ да сключи споразумение с Toshiba и съответно с Westinghouse за стратегически инвеститори за изграждане на 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй" с американската технология IP1000, като съгласно оценката по ОВОС мощността е около 1200 мегавата. Така че това е ОВОС-ът, който е одобрен във връзка с новата ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй". През месец юли 2014 г., може би си спомняте, че  акционерното споразумение бе одобрено от тогавашния Министерски съвет, но при условие, че това решение бъде потвърдено от следващото правителство. Към настоящият момент няма такова одобрение, тъй като то имаше определен срок, който срок изтече и това акционерно споразумение не беше потвърдено от правителството. Т.е. не беше потвърдено от нашето правителство, предвид това, че имаше поредица от неизяснени обстоятелства, свързани с параметрите на проекта.

Водещ: И сега, за финансовите параметри тогава - колко ще ни струва?

Теменужка Петкова: Както вече споменах, решението което Министерският съвет взе, не е свързано с изграждането на нова ядрена мощност, а е свързано с даването на мандат на БЕХ да направи такова проучване, за да може да събере най-актуалната информация, която съществува по тази тема. Насочили сме се към САЩ, имайки предвид нашата политика по диверсификация на енергийните ресурси. Вие знаете, че много последователно вървим в тази посока. Така че това е и причината да тръгнем към такива преговори с нашите колеги в САЩ да получим информация по отношение на тези технологии, включително да получим информация и за т.нар. малки модулни реактори, на които се залагат много сериозни надежди за в бъдеще.

Водещ: А има ли таван тогава, финансов? Хайде така да задам въпроса.

Теменужка Петкова: Теменужка Петкова: Не, ние сме много далеч от финансови параметри и от всякакви други параметри, свързани с проекта.

Водещ: Включително и дори за договор за гарантирано изкупуване на електрическа енергия от 7-и реактор, така ли?

Теменужка Петкова: Вижте, тук става дума за едно проучване, което БЕХ трябва да направи. Това проучване, съгласно решението на Министерския съвет за влизането в преговори с конкретни американски компании, които развиват нови ядрени технологии, трябва да стане факт до 31.01.2021 г. Дотогава ние ще имаме яснота за действията, които БЕХ е предприел, разговорите които са проведени, проучването, което е направено. Очаквам тогава да имаме много по-голяма конкретика по отношение  на мощностите, които могат да бъдат изградени там, по отношение на самите технологии. Но тук трябва да имаме предвид следното – че ние работим в рамките на ОВОС-а, който е одобрен. Одобреният ОВОС разглежда три типа технологии. Така че ние ще направим опит да получим информация по отношение на това как се развива и технология IP1000, която колегите от Westinghouse разработваха.

Водещ: Кажете ми обаче, хем имаме на склад реактори, обаче не ги използваме за 7-и реактор. Защо беше взето това решение? Става въпрос за реакторите предвидени за АЕЦ "Белене".

Теменужка Петкова: Вие знаете, че по отношение на проекта АЕЦ "Белене" в момента е в ход процедура, свързана с избор на стратегически инвеститор. В този проект през годините са инвестирани над 3 млрд. лева, това са парите на българските данъкоплатци. Имаме площадка, която е одобрена, отново специално за този проект. Така че проекта АЕЦ "Белене", той си следва процедурата която беше разработена, етапите, на база на които тя се развива. Към настоящият момент има известно забавяне и то е продиктувано от пандемията от COVID-19, която знаете, че промени дневния ред на практика на целия свят. Така че, това което се случва, е свързано именно с това забавяне продиктувано от кризата с COVID-19.

Водещ: Вие продължавате ли да бъдете оптимист за реализацията на АЕЦ "Белене", дори без държавните гаранции, които в момента отсъстват?

Теменужка Петкова: Вие знаете, че правителството действа в изпълнение на решение на Народното събрание. Във връзка с възлагането на задължението от страна на парламента към правителството да възобнови действията, свързани с търсене на възможност за изграждане на проекта АЕЦ "Белене" на пазарен принцип. Българският парламент много ясно определи какви са параметрите.  Тези параметри не предвиждат предоставянето на държавна гаранция. Така че ние ще работим и ще водим преговори с тези компании, от които желаем да получим обвързваща оферта и които декларираха, и потвърдиха, че ще подадат такава, ще водим преговорите в рамките на тези параметри.

Водещ: А добре ли се съхранява оборудването в момента, за реакторите на АЕЦ "Белене"?

Теменужка Петкова: Да, оборудването се съхранява на площадката на АЕЦ "Белене".

Водещ: Няма да стане за скрап скоро, ако не се реализира?

Теменужка Петкова: Оборудването се съхранява така, както са изискванията на заводите производители, извършва се преконсервация, тази преконсервация е под контрола на съответните заводи производители, така че няма никакви притеснения по отношение на качеството на това оборудване. Надявам се скоро да имаме яснота как ще се развие целия този процес.

Водещ: С това решение за възкресяване на проекта за 7-и реактор, и поканата към американски инвеститори, ще се намали ли този критичен нюанс, който беше дал Франсис Фанън, който ни разкритикува че нямаме енергийна диверсификация? Това ще намали ли критиките зад океана и всъщност това ли е причината да се избере точно Съединените щати за страната от която да дойде 7-и реактор?

Теменужка Петкова: Основната причина е свързана с политиката, която ЕС води по отношение на климата. Вие знаете че амбициите, които ЕС си поставя в борбата с климатичните промени са много високи. До 2050 година ние трябва да постигнем нулеви емисии. Има съобщение на ЕК от ноември 2018 година, от което става ясно, че за да могат да бъдат постигнати тези цели, два ще бъдат основните източници за производство на електрическа енергия, а именно възобновяемите енергийни източници и ядрената енергия. Това ще бъде така да се каже в бъдеще гръбнакът на беземисионната енергия, който ЕК вижда в бъдеще време. Това е основната причина, за да се тръгне тази посока. Наред с това, може би помните, че през декември 2019 г. в заключенията на Европейския съвет, нашият премиер, заедно с още други свои колеги и представители на държави, които развиват ядрената енергия, успяха да отстоят интересите на тези държави и Европейският съвет излезе със заключение, което дава възможност на държавите-членки да имат свободата сами да избират своя енергиен микс. Като един от аргументите беше свързан именно с това, че тези държави ползват ядрената енергия, тя е основен гарант за тяхната енергийна сигурност и не генерира емисии, т.е. това е възможност държавите да постигнат своята цел по отношение на беземисионната енергия.

Водещ: Тоест няма да ни критикуват вече? Аз това имах предвид. Дали Съединените щати вече не ни възприемат като, едва ли не, държава, която реализира само и единствено руски енергийни проекти.

Теменужка Петкова: С нашите партньори от САЩ имаме изключително добър диалог. САЩ са наш стратегически партньор в областта на енергетиката, смея да твърдя, че през последните шест години бяха постигнати изключително сериозни резултати по отношение следването на основния приоритет на България в сектор енергетика, а именно диверсификацията на енергийните ресурси. Ще спомена само проектите за изграждане на интерконектора Гърция-България, участието на България в терминала за втечнен природен газ на Александруполис. Реализацията на проекти, които са свързани отново с диверсификация - връзката между България и Сърбия, интерконекторът България-Сърбия, който също е един изключително важен проект в синергия с проекта IGB, който ще даде възможност за диверсификация на ресурсите не само в България, но и в целия регион. Така че ние напреднахме изключително много и България има наистина много добри постижения в тази посока. Заедно с нашите американски колеги работим по диверсификацията на доставките за свежо ядрено гориво. Така че този процес също е необратим и смея да твърдя, че ние наистина следваме този наш основен приоритет и вървим напред.

Водещ: Последният въпрос за 7-и реактор. България ще участва с апортна вноска с площадката или ще има някакво съдружие? Собствеността на реактора чия ще бъде? Ясно ли е от сега, или ако не е ясно, Вашата позиция каква ще бъде при старт на преговори?

Теменужка Петкова: Аз вече споменах, че ние сме все още много далеч от подобни анализи. На първо място трябва да бъде направено това проучване, за да видим какво е развитието на технологиите в областта на ядрената енергия в САЩ, тъй като това произтича от нашето желание да диверсифицираме източниците свързани с доставка на енергийни ресурси. Така че много е рано да се говори за подобни сценарии.

Водещ: Добре, сега тъй като ядрените мощности в крайна сметка ще заместят и въглищните централи. Колко хиляди мегавата мисля, че 4000 са от ТЕЦ

Теменужка Петкова: 4000 мегавата са мощностите от производство на електрическа енергия от въглища.

Водещ: Кога обаче ще бъдат закрити тези мощности, защото с оглед и на съвета, който мина в Брюксел започват отново едни гласове, Вие кажете, каква е българската позиция?

Теменужка Петкова: Българската позиция е много ясна и много последователна. През всичките тези години ние преследваме нашата цел да гарантираме енергийната си сигурност и сме излагали винаги своите аргументи в тази посока и те са много ясни. Повече от 60% от електрическата енергия за нуждите на България се осигурява именно от този тип мощности, които работят на въглища. Тоест за България е въпрос на енергийна и съответно национална сигурност ние да съхраним за максимално дълъг период от време нашите въглищни централи. Просто защото нямаме готовност да сменим този тип мощности с някаква друга беземисионна технология. Защото тук въпросът не е как да бъдат закрити тези централи. Тук по-скоро въпросът е с какво трябва да бъдат заменени те. И те трябва да бъдат заменени с беземисионно производство на електрическа енергия. Ние нямаме готовност на този етап и всяка една стъпка в тази посока би била рискова от гледна точка на гарантиране на енергийната сигурност на страната. Затова ние много ясно сме заявили и в интегрирания план климат-енергетика, и в проекта на енергийна стратегия, който надявам се до края на годината да бъде обект на дискусия в Народното събрание и да бъде приет. До 2030 година България категорично ще ползва своите въглищни централи и постепенно в хоризонт до 2050 година сме развили така нашата визия по отношение на това как тези мощности постепенно ще излизат от енергийния микс, не само на България, а на всички държави-членки на ЕС.

Водещ: Да обясним сега, разликата между 60% или 55 и 40%, както е българската позиция в Брюксел.

Теменужка Петкова: Ние сме изградили своята на концепция и в интегрирания план климат-енергетика, и в енергийната стратегия на база намаляване на емисиите до 40% и всяко едно увеличение на този процент би се отразило наистина много притеснително.

Водещ: Да обясним и на зрителите - каква е разликата между 40 и 60% в суми?

Теменужка Петкова: Ами разликата е, че трябва да се увеличат темповете, с които от енергийния микс на съответните държави-членки трябва да излязат тези производители на електрическа енергия, които генерират емисии. Но тук трябва да отворим една скоба и да кажем, че тези 50%, 55, даже за 60% се говори, се отнасят не само за енергетиката. Това е цел на ЕС, която е свързана с т.нар. Зелена сделка и с постигане на целите за беземисионна декарбонизация на икономиката до края на 2050 г. Така че тук не се засяга само енергийният сектор, тук се засяга цялата икономика на държавите-членки. Много сектори свързани с транспорт, със земеделие, строителство.

Водещ: Каква ни е готовността сега да реализираме проекти по тази Зелена сделка?

Теменужка Петкова: Така наречената Зелена сделка всъщност ще даде възможност да се развиват определени проекти и България да получи съответно финансиране, приблизително в размер на 1,178 млрд евро. Това финансиране предвижда да се развиват проекти в различни сфери от икономиката на страната, в това число и от гледна точка на енергетиката. Ние в момента разработваме такъв тип проекти, и надявам се да успеем в максимално кратки срокове да ги приключим. Тъй като тези проекти са наистина важни, имайки предвид постигането на целите заложени от ЕС и успешното реализиране на Зелената сделка.

Водещ: За "Балкански поток" - как върви строежът, кога ще приключи? Защото премиера показва от хеликоптера на редица гости как върви строежа. Обаче кога ще бъде реализиран и кога ще бъде пуснат в експлоатация?

Теменужка Петкова: Строителството на разширението на газопреносната инфраструктура на територията на България от турско-българска граница до българо-сръбска граница, се изпълнява след проведена обществена поръчка от компания от Саудитска Арабия, консорциум "Аркад". Има определени срокове в договора и аз се надявам тези срокове да бъдат спазени до края на годината проектът да бъде финализиран.

Водещ: Кога ще бъде започната реализацията и ще минат първите количества газ?

Теменужка Петкова: До края на годината трябва да бъдем готови с линейната инфраструктура. Що се отнася до компресорните станции, които са също част от проекта, се изграждат с изключително добрите технически съоръжения - турбини от САЩ на компанията "Солар". Там процесът все още продължава, но до края на годината ние ще бъдем готови с линейната инфраструктура.

Водещ: Но от САЩ разкритикуваха и това, че това е продължение на турски поток, а не Балкански поток, както ние го възприемаме. Собствеността ли е разликата на газопреносната система?

Теменужка Петкова: Собствеността на газопреносната система е изцяло българска.

Водещ: А за капацитета?

Теменужка Петкова: Няма участие на нито една друга компания или нито една друга държава. Така че ние развиваме този проект на територията на България, той е български проект, а по отношение на капацитета, по отношение на реализацията на проекта, са спазени абсолютно всички изисквания на европейското законодателство, както по отношение на директивата, свързана с природния газ, така и по отношение на регулаторната рамка, както и по отношение на законодателството в областта на обществените поръчки. Това, което можем да кажем е, че налице е свободен капацитет на изхода към Сърбия, който е близо 3 милиарда кубични метра газ годишно. Всеки един, който желае би могъл да участва в търг и съответно да резервира капацитет. Така че проектът отговаря на всички изисквания на европейското законодателство. България, като държава-членка на ЕС, е длъжна стриктно да съблюдава тези изисквания и смея да твърдя, че ние сме ги спазили този път абсолютно правилно и пунктуално.

Водещ: И тъй като предстои зимен сезон. Вашата сметка например, доволна ли сте от тази изравнителна сметка която всеки един получава? Като че ли доста хора сметнаха, че прекалено са завишени цените имайки предвид 40% намаление на цената на природния газ, с оглед в решението на Европейския съд спрямо Газпром?

Теменужка Петкова: Първо, може би едно уточнение, че всъщност в рамките на водените преговори между Булгаргаз и Газпром, ние успяхме да предоговорим формулата, на база на която се определят цената на природния газ. Знаете, че старата формула предвиждаше в нея да намери отражение единствено и само цената на петролните продукти и петролните компоненти. Докато с предоговарянето във формулата вече се включи и отражението на пазара, тоест това което всички искаме, а именно – да плащаме такива цени, които отговарят на пазарните. Цените, които българските потребители плащат към настоящия момент, наистина са такива каквито ги показва пазарът. Така че това, което можем със сигурност да кажем е, че цената на природния газ от предоговарянето до настоящия момент, като процент отношение е по-ниска от тази, която ние бихме платили ако не бяхме предоговорили формулата. И ще дам само следния пример. Да речем цената за месец юни беше 20 лв. на природния газ, ако не бяхме предоговори формулата тя щеше да бъде 40 лв., тоест българските данъкоплатци и българския бизнес щяха да платят два пъти по-висока цена ако не беше това предоговаряне. Така че цената на природния газ безспорно е по-ниска. Това, което ние направихме като анализ, за да видим какъв е ефектаът в рамките на 12-месечен период от август 2019, от който период важи намалението, до август 2020 г., показва че ефектът е положителен и той е 324 млн. лв.. Т.е. българският бизнес, българските потребители са платили с 324 милиона по-малко, в резултат на предоговарянето на формулата. Ако не беше предоговорена щяхме да платим с 324 милиона повече.

Водещ: Последен въпрос. Много кратък отговор само ще Ви помоля. Познавайки пазара в момента и цените, може ли да очакваме рязко повишение на цените на парното в рамките на този отоплителен сезон?

Теменужка Петкова: Не. Повишение на цените на парното няма да има, вие знаете, че това е регулирана цена, определя се от КЕВР, така че българските граждани трябва да бъдат спокойни, повишаване на цените на парното, на електрическата енергия няма да има. Просто няма основания за това.

Водещ: Добре. Благодаря Ви за това интервю.

Теменужка Петкова: И аз благодаря