Предоставяне на информация от задължените лица

Банкови сметки

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Фонд "Сигурност на електроенергийната система" откри банкови сметки, по които да се събират вн...

още