Theme news

Филтрирай по:

Удължава се срокът за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

Във връзка с множество запитвания уведомяваме, че сроковете за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за е...

още

Покана за участие в първи етап на конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници ("ФЕЕВИ")

На основание чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за енергийната ефективност възложител на настоящия конкурс е Управителният съвет на Фонда за енергийна ефек...

още