Theme news

Филтрирай по:

Препоръки за комуникация с администрацията на МЕ с цел превенция срещу разпространението на COVID-19 в България

С цел намаляване на физическите посещение в сградата, Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) дава възможност за кореспонденция с админи...

още

Удължава се срокът за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

Във връзка с множество запитвания уведомяваме, че сроковете за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за е...

още

Покана за участие в първи етап на конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници ("ФЕЕВИ")

На основание чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за енергийната ефективност възложител на настоящия конкурс е Управителният съвет на Фонда за енергийна ефек...

още