Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заместник-министър Ива Петрова говори в Берлин за усилията на страната ни за постигане на въглеродна неутралност

Заместник-министър Ива Петрова говори в Берлин за усилията на страната ни за постигане на въглеродна неутралност свали снимката

Енергийният заместник-министър участва в Берлинския диалог за енергиен преход

Усилията на България за постигане на въглеродна неутралност бяха в центъра на изказването на заместник-министъра на енергетиката Ива Петрова по време на Берлинския диалог за енергиен преход, който се състоя в германската столица на 19 и 20 март. Българският заместник-министър говори пред участниците във форума за предизвикателствата, които стоят пред страната във връзка с постепенното намаляване на производството на електроенергия от въглища и възможните отговори на тези предизвикателства.

В рамките на посещението си в германската столица, г-жа Петрова разговаря също с парламентарния държавен секретар в Министерството на икономиката и климата Щефан Венцел, както и с генералния директор на генерална дирекция „Климатична външна политика и геоикономика“ във Федералното министерство на външните работи Оливер Ренчлер. Енергийната сигурност в страната и региона бе във фокуса на тези разговори, в които събеседниците дискутираха проекти, допринасящи за енергийната автономия на региона на Югоизточна Европа и целия Европейски съюз. Германските домакини споделиха своя опит по отношение на т.нар. „водородна дипломация“.

Берлинският диалог за енергиен преход е създаден през 2015 г. от Федералното министерство на външните работи. Това е един от водещите международни форуми, който осигурява възможност за обмен на мнения между правителства, икономически структури и представители на гражданското общество по въпросите, свързани с енергийната трансформация и глобалния енергиен преход.

отпечатай тази страница