Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заместник-министър Ива Петрова: Енергийната ефективност е основен приоритет за Министерството на енергетиката

свали снимката

 „През миналата година Министерството на енергетиката представи проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. Eдна от ключовите цели в него е имнно енергийната ефективност и принципът, че тя е на първо място. Това заяви заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова на конференцията "Енергийната ефективност на сградния фонд: основа на устойчивия енергиен преход". Събитието се организира от Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект" и Министерството на енергетиката", с подкрепата на Коалиция "Да обновим България" (Renovate Bulgaria).

Заместник-министърът подчерта, че енергийната ефективност е хоризонтален приоритет, който поставя амбициозни цели по отношение на всички сектори - сгради, индустрия, транспорт, услуги, както и енергетика.

Пред участниците във форума тя допълни, че Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите работят съвместно по актуализацията на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата, в който амбициите за постигане на енергийна ефективност трябва да бъдат остойностени.

В момента Министерството на енергетиката подготвя проект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, който следва да осигури трансформацията на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници" в „Национален декарбонизационен фонд“. Това е първата стъпка за осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в различни сектори. Заместник-председателят на Комисията по енергетика в НС Радослав Рибарски коментира, че преформатирането на фонда е стъпка в правилната посока, но продължава да стои отворен въпроса за набирането и изразходването на средства в него. До момента политиката по енергийна ефективност се характеризираше с кампанийност и основният въпрос беше какви суми се отделят за саниране, изтъкна г-н Рибарски. Сега страната ни трябва да постигне конкретни декарбонизационни цели и те да бъдат реално остойностени и доказани. Рибарски подчерта необходимостта да бъдат заложени ясни цели, към чието изпълнение да се върви с конкретни стъпки, независимо от политическата конюнктура – „те да станат национални и всички да се ангажират с тях“.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов подчерта в своето изказване, че е важно политиците да се фокусират върху мобилизацията на онези ресурси, които бързо да обновят сградния фонд, но с уточнението, че тези ресурси не са държавни. Той изрази мнение, че безвъзмездните средства трябва да се използват за иновации или като инструменти за мобилизиране на допълнителен ресурс. Инвестициите в сградно обновяване трябва да се правят чрез частен финансов ресурс - през банките и съфинансиране от страна на собствениците.

В подкрепа на тази идея Драгомир Цанев от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ изтъкна, че резултатите от механизмите със стопроцентово грантово финансиране са довели до много малък процент на обновяване на сградия фонд - едва 4,2%.

 

 

 

 

 

отпечатай тази страница