Акценти

 • Нова дискусия за обсъждане на проекта за енергийна стратегия се състоя в Министерството на енергетиката

  Нова дискусия за обсъждане на проекта за енергийна стратегия се състоя в Министерството на енергетиката

  Министерството на енергетиката бе домакин на нова среща за обсъждане на проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Представители на бизнеса, синдикатите, неправителствения сектор и държавата дискутираха основните предложения за промени в документа, получени от заинтересованите страни след като проектът беше публикуван на 17 ноември 2023 г. Организациите, изпратили свои становища по проекта до момента, отбелязват, че стратегията следва да гарантира развитието на българската енергетика и осигуряването на сигурна, чиста и достъпна енергия. Предложенията се отнасят и до насърчаването в максимална степен на участието на българската индустрия в енергийния преход. Според различните становища стратегията следва да конкретизира визията в областта на разработването и внедряването на иновативни решения, в т.ч. – по отношение на възобновяем водород. Изясняването на възможностите за оползотворяване на енергията на Черно море и улавянето, съхранението/използването на въглероден диоксид също бяха сред поставените въпроси.

  прочети повече
 • Представители на министерства, бизнес, синдикати и НПО обсъдиха основните акценти в проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие

  Представители на министерства, бизнес, синдикати и НПО обсъдиха основните акценти в проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие

  Основните акценти в проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., бяха тема на дискусия, която бе организирана в София от Министерството на енергетиката между представители на различни заинтересовани страни – бизнеса, синдикатите, неправителствения сектор и държавата. Целта е чрез обмяна на мнения да бъде постигнат най-широк обществен консенсус по предвидените в проекта стратегически цели, което е ключов фактор за успех на мерките и политиките за тяхното постигане.

  прочети повече
 • Министерският съвет одобри предприемането на действия по изграждане на блок 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP 1000

  Министерският съвет одобри предприемането на действия по изграждане на блок 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP 1000

  Министерският съвет одобри доклад на министъра на енергетиката за предприемане на действия по изграждане на блок 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP 1000. Министерският съвет дава съгласие за изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“ и нарежда да се подготвят необходимите процедури и документация. По отношение на изграждането на блок 7, Министерският съвет възлага на министъра на енергетиката да организира необходимите процедури по избор на изпълнител, предоставящ комплексните услуги по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация. Окончателният договор с избрания изпълнител и с доставчика на технологията AP1000 трябва да бъде изготвен при условията на фиксирана цена и срок на изпълнение.

  прочети повече

Новини

Изпълнението на Териториалните планове за справедлив преход беше обсъдено в рамките на форума "Социален диалог за обществени политики: Нов енергиен микс“ в Стара Загора

Изпълнението на Териториалните планове за справедлив преход беше обсъдено в рамките на форума "Социален диалог за обществени политики: Нов енергиен микс“ в Стара Загора

Изпълнението на Териториалните планове за справедлив преход беше част от темите в рамките на четвъртото издание на форума „Социален диалог за обществени политики: Нов енергиен микс - към изпълнението на Териториалните планове за справедлив преход“. Събитието се проведе на 29 ноември в Стара Загора и се организира от Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора. Сред участниците във форума бяха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, областният управител на област Стара Загора, представители на бизнеса, синдикатите и неправителствените организации. От страна на Министерството на енергетиката участва Христина Стоичкова, началник отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката“.

още

Актуални теми

В Министерството на енергетиката се проведе среща на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

В Министерството на енергетиката се проведе среща на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

В Министерството на енергетиката се проведе първото заседание на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) с председател заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов.

още

За обществено обсъждане

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения...

Министерствата на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството предлагат за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи, както и на хидротехнически съоръжения към язовири публична държавна собственост. Проектът е разработен в изпълнение на § 23 (1) от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

още

Антикорупция

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg; Пишете ни

Пресцентър: Тел.: +359 2 9263 116,

+359 2 9263 288, +359 2 9263 304; press.energy@me.government.bg