Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Зам.-министър Петрова ще участва в дискусия за ролята на гражданското общество при реализацията на Плана за възстановяване и устойчивост

Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова ще се включи в кръглата маса "Участие на организираното гражданско общество в разработването и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост – как можем да го подобрим?". Дискусията ще се проведе на 12 октомври 2021 г. в София.

Форумът се организира от групата "Европейски семестър" на Европейския икономически и социален комитет, която ще подготви доклад за насърчаване приноса на гражданското общество в устойчивото възстановяване на Европа.

отпечатай тази страница