Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Реализацията на проекти между България и Азербайджан ще гарантира диверсификацията на енергийните източници

Реализацията на проекти между България и Азербайджан ще гарантира диверсификацията на енергийните източници свали снимката

Министърът на енергетиката Владимир Малинов разговаря в Баку с министъра на икономиката на Азербайджан Микаил Джаббаров и със заместник-министъра на енергетиката Камал Абазов

„Разширяването на проучванията за залежи на нефт и природен газ в Черно море е от стратегическо значение за изпълнение на приоритетите ни, свързани с диверсификация на енергийните доставки. Затова правителството полага целенасочени усилия за ускоряване на този процес.“ Това каза министърът на енергетиката Владимир Малинов на среща с министъра на икономиката на Азербайджан Микаил Джаббаров, в която участваха също и посланикът на азиатската страна у нас Хюсеин Хюсеинов, както и вицепрезидентът на SOCAR Елшад Насиров. Министър Малинов е в Баку за провеждането на шестото заседание на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество.

„На 12 юни в Официалния вестник на ЕС бе обявена процедура за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-26 Хан Тервел“, който се намира в изключителната икономическа зона на България в Черно море“, припомни министър Малинов и покани компании от Азербайджан също да участват в конкурса. По неговите думи, разработването на местно находище на нефт и природен газ ще осигури енергийна независимост на страната и ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на икономиката.

Разширяването на дейността на SOCAR в България също бе във фокуса на разговора между двамата министри. Припомняме, че през миналата година компанията откри свое търговско представителство в България, като по този начин нашата страна стана едва втората в Европа (след Германия), където SOCAR разполага с такава структура.

Участието на компанията в разширяване на газификацията в България е една от потенциалните посоки за развитие на дейността й у нас, стана ясно по време на разговора. Като пример министър Малинов посочи района на Панагюрище - от миналата година там вече има изграден газопровод и се очаква потреблението на газ да се повиши. „В региона се произвеждат около 5-6% от БВП, той има сериозен индустриален потенциал“, допълни енергийният министър.  

В рамките на посещението си в Баку министър Малинов разговаря и със заместник-министъра на енергетиката Камал Абазов. „България е енергиен център в региона не само поради геостратегическото си разположение, но и заради добре развитата си инфраструктура“, подчерта министър Малинов пред своя колега. По неговите думи, правителството работи активно за разширяване на електропреносната система високо напрежение, за което се използва и европейско грантово финансиране.  „Поради очакванията за повишаване на потреблението на електроенергия в целия регион, полагаме усилия и за засилване на междусистемното свързване с всички съседни държави“, допълни той.

Министър Малинов информира своя домакин за официално взетото решение България да се включи в Зеления енергиен коридор – проект, който цели укрепване на националната и регионалната енергийна сигурност чрез диверсификация и използване на потенциала за производство на енергия от възобновяеми източници в Каспийския регион и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в националния енергиен микс. Споразумение за реализация на проекта вече е подписано с четири държави. Проектната компания ще бъде ситуирана в Букурещ.

 

отпечатай тази страница