Проведе се първото заседание на работна група за създаване на по-ефективна програма за компенсации за електроенергия

Проведе се първото заседание на работна група за създаване на по-ефективна програма за компенсации за електроенергия свали снимката

"Нашата цел е да разработим справедлив и по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации за небитови потребители, така че да бъде в полза на обществото". Това каза заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков на първото заседание на работната група в състав от експерти на Министерството на енергетиката и на работодателските организации. Участие в нея взеха представители на: Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Съюза за стопанска инициатива (ССИ) и Асоциацията на търговците на енергия в България. Решението за създаването на работната група бе взето след среща на министъра на енергетиката Росен Христов с представителите на работодателски организации.

По време на работната група и двете страни изразиха мнение, че програмата за компенсации е дала своето положително отражение върху индустрията, създавайки предвидимост и подпомагайки инвестиционните програми на българските фирми. "Безспорен факт е, че през последната година и половина Министерството на енергетиката реализира съществена политика в полза на индустрията", каза  заместник-председателят на  АИКБ Румен Радев.

Присъстващите се обединиха около няколко необходими мерки за подобряване на механизма, част от които са оптимизирането на административния процес, въвеждането на стимули за намаляване на електропотреблението и насърчаването на енергийната ефективност.

"Трябва да намерим работещо решение на база рамката, която вече имаме", каза заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова. По нейните думи модифицирането на механизма за прилагане на програмата трябва да бъде съобразено с Решението на Народното събрание за  компенсациите на небитовите крайни клиенти до края на годината, с Регламента на ЕК от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията, както и с временната рамка на Комисията за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката.

За координатор на работната група е определена г-жа Любомира Ганчева.

През следващата седмица от страна на работодателските организации се очаква да бъдат изпратени конкретни предложения, които да бъдат обсъдени на следващото заседание на работната група.

отпечатай тази страница