Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

При голям интерес от страна на общините приключи кандидатстването за енергийно ефективно улично осветление

При голям интерес от страна на общините приключи кандидатстването за енергийно ефективно улично осветление свали снимката

Общо 87 общини подадоха проекти за енергийно ефективни системи за улично осветление в рамките на втората покана по процедурата, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост. Срокът за кандидатстване изтече на 2 април 2024 г. Общата стойност на проектите е почти 114 млн. лв., като повече от 15 предложения са за финансиране, близко до максимално допустимия размер – 2 млн. лв. Оценката на подадените проекти се очаква до четири месеца.

Общата стойност на втората покана по процедурата е 124 748 055 лв., като безвъзмездното финансиране е 100%. Всеки отделен проект може да бъде между 100 хил. и 2 млн. лв.

Инвестицията „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране не системите за външно изкуствено осветление в общините и да подобри условията за живот на населението.  С изпълнението на проектите следва да се постигне минимум 30% спестяване на електроенергия. Това е съществен принос за намаляване разходите на общините, който осигурява възможност средствата да бъдат насочени към други социални дейности. В допълнение, част от спестените средства ще бъдат поетапно възстановявани във Фонда за декарбонизация, за да бъдат отново инвестирани в проекти за енергийна ефективност.

Настоящата процедура е продължение на политиката на Министерството на енергетиката за подкрепа на инвестиции в енергийно ефективно улично осветление. До момента чрез различни програми са финансирани проекти на 88 общини – 64 от тях чрез първата покана по процедура  „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по НПВУ и 24 – по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

 

 

отпечатай тази страница