Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Представители на Агенцията за ядрена енергия към ОИСР пристигат в София

От днес до 30 януари 2020 г. делегация от Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е на посещение у нас. По време на визитата експертите ще се запознаят на място с изпълнението на националната политика в областта на безопасното използване на ядрената енергия и държавното регулиране и контрол на тази дейност. Визитата се провежда във връзка с решение на Министерския съвет от октомври 2019 г. България да кандидатства за членство в Агенцията.

Присъединяването на Република България към ОИСР е важен национален външнополитически приоритет. Активното участие в работни и специални органи, агенции и инициативи на ОИСР е от първостепенно значение за изпълнение на този приоритет.

В София предстоят срещи на делегацията от Агенцията за ядрена енергия към ОИСР с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, както и с представители на министерствата на външните работи, финансите, околната среда и водите, образованието и други. Експертите ще проведат разговори и в Агенцията за ядрено регулиране, Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци", Института за ядрени изследвания към БАН и ще се срещнат с представители на научната общност, неправителствени организации, които работят в сферата на ядрената енергия и други. В рамките на визитата предстои и посещение в АЕЦ "Козлодуй".

отпечатай тази страница