Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в наредбата за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Наредба № РД – 16-57 от 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите. Измененията в наредбата се налагат поради продължаващото внедряване на системи за дистанционно управление на подстанции на ЕСО ЕАД, докато в съществуващата нормативна уредба липсва определение на понятието "опорен пункт на ЕСО". Включването на това понятие в наредбата ще създаде правно-нормативна легитимация на обектите, с които се осъществява дистанционно управление в подстанциите на ЕСО ЕАД, които са без оперативен дежурен персонал.

Предложените промени в наредбата съдействат за изпълнение на стратегическите цели на ЕСО ЕАД, свързани с внедряването на системи за дистанционно управление на подстанциите, в които няма оперативен дежурен персонал. Така чрез промените ще се подобри редът за оперативното управление на електроенергийната система.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес s.aleksandrov@me.government.bg.

Проект на Наредба

Мотиви

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществени консултации на наредба РД-16-57 ОТ 2008 г.

 

отпечатай тази страница