Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Росен Христов посети Предприятие ВЕЦ на НЕК ЕАД

свали снимката

В петък, 17 март, министърът на енергетиката Росен Христов посети централното управление на предприятие „Водноелектрически централи“ на НЕК в Пловдив, където се проведе среща със служители и представители на синдикалните организации. Това е първото посещение на енергиен министър в централата на предприятието. В рамките на своето посещение министър Христов имаше възможност да се запознае и с дейността на развойно-ремонтната база в предприятието.

По време на срещата изпълнителният директор на Национална електрическа компания инж. Мартин Георгиев представи визията за развитие на предприятието, включително планове за модернизация и подобряване на различни аспекти от дейността, сред които финализиране на организационния процес по централизация на определени дейности, стратегия за повишаване на квалификацията на служителите и подобряване на безопасността на труда.

Служителите от ПВЕЦ бяха уверени, че целта на всички нововъведения е подобряване на цялостното представяне на дружеството, запазване на ролята на НЕК като технологичен лидер в областта на производството на електроенергия от водноелектрически централи и реализиране на високите очаквания за развитие на нови производствени мощности. Министър Христов изрази своите отлични впечатления от професионализма и компетентността на служителите на компанията. Той ги увери в своята подкрепа за въвеждането на устойчиви нови практики и иновативни решения, които несъмнено ще окажат цялостен положителен ефект върху дейността на НЕК и не на последно място ще допринесат за добрия диалог между всички участници в дружеството в дългосрочен план.

Предприятие „Водноелектрически централи“ е част от Национална електрическа компания ЕАД. Централата на предприятието е в гр. Пловдив. Основната дейност на ПВЕЦ е производството на електрическа енергия, строителна и ремонтна дейности в областта на електропроизводството от водноелектрически централи и инвестиционна дейност. ПВЕЦ поддържа и експлоатира 31 централи (ВЕЦ и ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2737 MW. Основното производство се осъществява от четиринадесет големи водноелектрически централи, част от каскадите Белмекен ­ Сестримо ­ Чаира, Батак, Въча и Долна Арда.

отпечатай тази страница