Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Радев разговаря в Брюксел с генералния директор на ГД "Енергетика" в ЕК Дите Юл Йоргенсен

Повишаване на енергийната свързаност, разгръщане на водорода и засилване на сътрудничеството между държавите в Югоизточна Европа – това бяха сред основните теми на разговора на министъра на енергетиката Румен Радев с генералния директор на Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК г-жа Дите Юл Йоргенсен. От българска страна в срещата участваха и заместник-министър Ива Петрова и началникът на кабинета Карина Ангелиева.

Министър Радев информира г-жа Дите Юл Йоргенсен за подписаната съвместна декларация между България, Гърция и Румъния в рамките на заседанието на Групата на високо равнище за енергийна свързаност в Централна и Югоизточна Европа CESEC, проведено на 18 и 19 януари в Атина. Целта на документа е да съдейства за засилване на сътрудничеството в областта на ВЕИ чрез подготовка на съвместни трансгранични проекти в областта на офшорната вятърна енергия, водород от възобновяеми енергийни източници и инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства. По време на срещата бе отбелязана ключовата роля на офшорната енергия за постигане на дългосрочните декарбонизационни цели на ЕС, както и важността на процеса по разгръщане на капацитети и оборудване за производство на зелен водород. По отношение на електрическата мобилност, министър Радев информира, че съвместно с ЕСО ЕАД се анализират възможностите за изграждане на зарядни станции по републиканската пътна мрежа и урбанизираните територии. За успешното им развитие несъмнено ще бъдат необходими стимули и адекватното финансиране на ниво ЕС.

Ключовото значение на газовата инфраструктура за гарантиране на енергийната свързаност и на енергийните доставки в региона на Югоизточна Европа също бе сред дискутираните теми. В този контекст министър Радев привлече вниманието върху необходимостта от финансова подкрепа от ЕС на проекти в рамките на Вертикалния газов коридор (включително повишаване свързаността със Северна Македония), като се имат предвид и възможностите на този тип инфраструктура за последващото й адаптиране за пренос на водород.

Г-жа Йоргенсен отбеляза усилията и постиженията на България за гарантиране на доставките по време на енергийната криза, което има важно значение за енергийната сигурност в целия регион. Тя оцени високо успешното заседание на CESEC в Атина и подписаната декларация между България, Гърция и Румъния. Генералният директор на ГД „Енергетика“ отчете и все по-интензивната работа в международен план за навлизането на водорода.

По отношение финансирането на приоритетни проекти със значение за енергийната сигурност в ЕС и намаляване на зависимостта от трети страни за внос на природен газ, г-жа Йоргенсен отбеляза плана REPowerEU, който подпомага диверсифицирането на енергийните доставки.

отпечатай тази страница