Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Радев обсъди насърчаването на устойчивия транспорт с вицепремиера на Белгия Жорж Гилкинет

свали снимката

Приоритетите на белгийското председателство в областта на транспорта – декарбонизацията и насърчаването на устойчивите модели в сектора – бяха сред акцентите в разговора на министъра на енергетиката Румен Радев с с вицепремиера и министър на мобилността на Белгия Жорж Гилкинет. От българска страна в срещата участваха също заместник-министърът Ива Петрова и началникът на кабинета Карина Ангелиева.

Зеленият преход е крайъгълен камък в подхода на белгийското председателство към транспорта. В този сектор то поставя особен акцент върху досиетата, които са от решаващо значение за реализирането на европейските амбициозни цели за декарбонизация – международния жп транспорт, интермодалната свързаност, намаляване на замърсяването и емисиите парникови газове, стана ясно по време на разговора.

Разгръщането на „зеления“ транспорт има важно значение и за декарбонизацията на енергийния сектор. С оглед постигането на тази цел несъмнено ще са необходими усилия за развитие на инфраструктурата, повишаване на мрежовия капацитет, изграждане на съоръжения за съхранение на енергия, въвеждане на комбинирани решения с водород, повишаване на капацитетите за производство на енергия от ВЕИ, отбеляза в разговора министърът на енергетиката Румен Радев. Повишаването на енергийната ефективност, което ще съдейства за намаляване на енергийното потребление, също има съществена роля в този процес.

В съответствие с приоритетите на белгийското председателство в областта на транспорта, усилията са насочени към продължаваща електрификация в сектора, насърчаване на гражданите да използват публичния транспорт и велосипеди, поясни г-н Гилкинет. Другите ключови приоритети са свързани с насърчаването на зелената авиация, навлизането на водородни технологии в сектора и развитието на транспортните мрежи. 

Белгия е стартирала транспонирането на Директивата за енергия от ВЕИ в националното си законодателство, информира министър Гилкинет. По неговите думи, за да посрещне успешно нарастващия дял на енергията от ВЕИ, ще бъде необходимо адаптиране на енергийната система на страната. Аналогични предизвикателства стоят и пред България.

отпечатай тази страница