Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Петкова ще открие конференция "Енергийна и градска киберсигурност, България 2019"

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще открие конференция  на тема "Енергийна и градска киберсигурност, България 2019". Събитието ще се състои на 4-ти октомври 2019 г., от 9.00 часа, във Военната академия в град София. Конференцията е част от европейския месец на киберсигурността в България и се организира от Платформата за образование и иновации в енергийната киберсигурност. Нейни основатели са Асоциацията за развитие на София, Индустриалният клъстер по електрическа мобилност, Военната академия, Българското ядрено дружество и Софийският форум за сигурност.

В рамките на събитието ще бъдат представени политиките по киберсигурност, свързани с енергийния сектор и с развитието на умните градове. Ще бъдат обсъдени предизвикателствата на цифровия преход, които стоят пред българската енергетика и градовете в страната, както и възможностите за киберустойчивост.

отпечатай тази страница