Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Малинов обсъди с представители на ОМВ Петром перспективите пред Блок "Хан Аспарух"

свали снимката

Перспективите за търсенето на нефт и газ в Блок 1-21 "Хан Аспарух", разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море, след оттеглянето на френската "Тотал" от проекта бяха основна тема на разговора между министъра на енергетиката Владимир Малинов и представители на румънската "ОМВ Петром" – дъщерно дружество на австрийската ОМВ. "За българската страна потенциалният местен добив е с ключово значение за постигане на целите за диверсификация на източниците на енергийни ресурси. Разработването на местно находище би гарантирало енергийната сигурност и независимост на страната и ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на икономиката. Продължаването на проучванията в потенциално перспективни находища като "Хан Аспарух" е условие за ефективно постигане на тези цели", подчерта министър Малинов по време на срещата.

Роб Добинс, ръководител международни отношения и активи на ОМВ Петром, запозна енергийния министър с предстоящите стъпки за продължаване на търсещо-проучвателните дейности в блока. По време на разговора стана ясно, че ОМВ оценява високо потенциала на блока в Черно море. В момента компанията е в процес на търсене на нов акционер в консорциума, като разглежда и възможността за сътрудничество с местна компания, което бе приветствано от страна на Министерството на енергетиката.

Договорът за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-21 "Хан Аспарух" е подписан на 29 август 2012 г. с "Тотал Е&П България" и е с петгодишен срок. През 2013 г. към Тотал се присъединяват "ОМВ Офшор България" ГМбХ и "Репсол България" Б.В. През 2020 г. "Репсол България" Б.В. прехвърля своя дял на останалите двама акционери - "Тотал Е&П България" и "ОМВ Офшор България" ГМбХ. В началото на тази година стана ясно, че Тотал се оттегля от проекта.

 

 

 

отпечатай тази страница