Министър Живков се среща с ръководствата на държавните енергийни дружества

Министърът на енергетиката Андрей Живков провежда поредица от срещи с ръководствата на държавните дружества в енергетиката. Разговорите имат за цел да  бъде установено финансово-икономическото състояние на компаниите и основните проблеми в тяхната работа. Допълнително е изискана информация и са зададени множество конкретни въпроси, на база на които да бъде изготвен задълбочен анализ. След преглед на поисканата информация анализът ще бъде обявен публично в близките дни.

отпечатай тази страница