Министър Живков провери напредъка при изграждането на междусистемната връзка Гърция – България

Министърът на енергетиката Андрей Живков провери днес напредъка при изграждането на междусистемната връзка Гърция – България (IGB). При посещението си на място на обекта, министър Живков и неговият екип настояха за пълна мобилизация за наваксване на натрупаното закъснение при изграждане на връзката.

По време на инспекцията бяха очертани текущите проблеми при строителството и бяха набелязани мерки за тяхното отстраняване. Към момента предстояща е реализацията на ключови етапи от строителните дейности – преминаването под р. Марица и под яз. "Студен кладенец".

Изпълнителите на строителните дейности от J&P AVAX S.A. потвърдиха ангажимента си да спазят последно договорения срок за завършване на строителството и пускане на връзката в търговска експлоатация. Според този срок търговската експлоатация на IGB трябва да започне от средата на следващата година, след като изграждането на връзката бъде завършено до края на 2021 г.

От страна на Министерството на енергетиката бе потвърдена готовност за пълно съдействие на проектната компания и на изпълнителите на строителни дейности при комуникацията им с държавните органи за ускорено административно обслужване.

Интерконекторът Гърция – България е ключов проект, който трябва да осигури възможност за реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ за България и региона. Неговата успешна реализация е водещ фактор за ускорена интеграция на газовите пазари в региона, която ще подобри значително конкурентната среда.

Още при встъпването си в длъжност министър Живков и неговият екип се ангажираха, че усилията за ускорено завършване на връзката ще бъдат сред техните основни приоритети.

отпечатай тази страница