Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ предлага за обществено обсъждане резюме от доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор"

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане резюме от доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор".

Докладът представя ключовите констатации от техническата помощ и консултациите, предоставени от Световната банка на Българския енергиен холдинг.

Документът обобщава солидна аналитична база и предлага различни варианти  и подходи, които да бъдат взети предвид от БЕХ и държавните власти при дефинирането на техните политики и стратегия за финансовото оздравяване и пълната либерализация на българския енергиен пазар.

Коментари, мнения и препоръки по предложения доклад могат да се изпращат в 14-дневен срок на следния имейл адрес: m.kitova@me.government.bg

Резюме от доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор"

отпечатай тази страница