Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МE предлага за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление 181 на МС от 2009 г за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната ни сигурност

На основание чл. 31, ал. 2 от УП на МС и на неговата администрация (УПМСНА), Министерство на енергетиката предлага проект на на Постановление за изменение и допълнение на Постановление 181 на МС от 2009 г за определяне на стратегическите обекти и дейсности, които са от значение за националната ни сигурност:

 

1.проект на постановление за изменение и допълнение на ПМС 181/2009 г.

2.Доклад на Министъра на енергетиката до Министерски съвет.

3.Частична предварителна оценка на въздействието.

4.Справка за отразяване на предложенията и становищата.

 

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: r.angueltchev@me.government.bg

отпечатай тази страница